Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGaivoronski, Alexei A.
dc.contributor.authorLaCasce, Johannes Mauritzen
dc.contributor.authorLillethun, Jens
dc.contributor.authorRynning-Tønnesen, Carl Martin
dc.date.accessioned2019-10-17T14:00:48Z
dc.date.available2019-10-17T14:00:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622876
dc.description.abstractDenne oppgaven studerer effekten av investeringer i tradisjonelle indeksfond og ETF-er på korrelasjoner mellom underliggende aksjer i amerikanske indekser. En månedlig regresjonsmodell brukes til å vise at kapitalstrøm til og fra tradisjonelle indeksfond har en positiv og signifikant effekt på korrelasjonene mellom aksjer på et signfikansnivå på 5%, innenfor indekser som følger aksjer med henholdsvis stor, middels og lav markedsverdi (S&P 500, S&P 400 og S&P 600). Dette har ikke tidligere blitt vist. Den lineære regresjonsmodellen viser også at ETF-handelsvolumer har en positiv og signifikant effekt på aksjekorrelasjoner innen S&P 500, S&P 400 og S&P 600 på et signifikansnivå på 1%. Det vises at aksjekorrelasjoner øker i dårlige økonomiske tider, modellert ved bruk av en Markov switching-modell. Videre brukes en høyfrekvent korrelasjonsmodell til å vise at ETF-handelsvolumer har en signifikant forsinket effekt på aksjekorrelasjoner. Denne effekten kan brukes til å prognosere aksjekorrelasjoner med en frekvens på fem minutter.
dc.description.abstractThis thesis investigates the effect of investments in index tracking mutual funds and exchange traded funds (ETFs) on the correlations of returns of index constituents in the U.S. A monthly multiple linear regression model is used to show that flows of funds in and out of mutual funds have a positive and significant effect on asset return correlations at a 5% significance level within the large, mid and small cap indices (S&P 500, S&P 400 and S&P 600, respectively). This has not previously been shown. The linear regression also shows that ETF trading volumes have a positive and significant effect on asset correlations within the large, mid and small cap indices at a 1% significance level. Asset return correlations are shown to increase in bad economic times, which is modeled using a Markov switching model. In addition, an intradaily correlation model is used to show that a lagged effect of ETF trading volumes on asset correlations is present and significant at high frequencies. This effect can be used in correlation forecasting at a five minute frequency.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titlePassive indeksfonds effekt på aksjekorrelasjoner
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel