Show simple item record

dc.contributor.authorHaugeberg, Glenn
dc.contributor.authorRebnord, Eirik Wilberg
dc.contributor.authorDiamantopoulos, Andreas P
dc.contributor.authorGjelberg, Hilde
dc.contributor.authorRødevand, Erik
dc.contributor.authorSokka, Tuulikki
dc.date.accessioned2019-10-14T11:18:06Z
dc.date.available2019-10-14T11:18:06Z
dc.date.created2013-02-19T08:50:04Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationNorsk Epidemiologi. 2012, 22 (2), 127-134.nb_NO
dc.identifier.issn0803-2491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621957
dc.description.abstractBakgrunn: Revmatoid artritt (RA) er en kronisk inflammatorisk leddsykdom som gir økt sykelighet og dødelighet. Nye biologiske legemidler har de siste 10 årene bedret prognosen betydelig. I 2005 ble QUEST-RA (Quantitative Standard Monitoring of Patients with Rheumatoid Arthritis) prosjektet etablert for å sammenligne sykdomsstatus og behandling hos RA-pasienter i forskjellige land. I denne artikkelen presenteres status for RA-pasienter i Norge sammenlignet med andre europeiske land og USA. Materiale og metode: Tilfeldig utvalgte RA-pasienter fulgt opp ved revmatologisk poliklinikk ved Sørlandet sykehus i Kristiansand (n=100) og St. Olavs Hospital i Trondheim (n=100) ble inkludert. I henhold til protokoll ble demografiske, sykdoms- og behandlingsdata registrert. Resultater: Norske RA-pasienter skilte seg lite fra gjennomsnittet i andre land med hensyn til alder, utdannelse og sykdomsvarighet. Sykdomsalvorlighet og sykdomsstatus til norske RA-pasienter er sammenlignbare med pasienter fra land som har lavest sykdomsaktivitet og best helsestatus. I Norge er andelen som behandles med biologiske legemidler ca 30%, og Norge er blant de land med størst andel pasienter som behandles med denne legemiddelgruppen. Fortolkning: RA-pasienter i Norge er blant de i Europa som har lavest sykdomsaktivitet. En årsak antas å være den relativt utbredte bruken av biologiske legemidler i Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian Epidemiological Association (NOFE)nb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleRevmatoid artritt i Norge - demografi, sykdomskarakteristika og behandling : en sammenligning med andre europeiske land og USAnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber127-134nb_NO
dc.source.volume22nb_NO
dc.source.journalNorsk Epidemiologinb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.doi10.5324/nje.v22i2.1558
dc.identifier.cristin1011979
dc.description.localcodeCopyright (c) 2015 Norsk epidemiologi Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.nb_NO
cristin.unitcode194,65,30,0
cristin.unitcode1920,9,0,0
cristin.unitnameInstitutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
cristin.unitnameKlinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal