Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugeberg, Glenn
dc.contributor.authorRebnord, Eirik Wilberg
dc.contributor.authorDiamantopoulos, Andreas P
dc.contributor.authorGjelberg, Hilde
dc.contributor.authorRødevand, Erik
dc.contributor.authorSokka, Tuulikki
dc.date.accessioned2019-10-14T11:18:06Z
dc.date.available2019-10-14T11:18:06Z
dc.date.created2013-02-19T08:50:04Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationNorsk Epidemiologi. 2012, 22 (2), 127-134.nb_NO
dc.identifier.issn0803-2491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621957
dc.description.abstractBakgrunn: Revmatoid artritt (RA) er en kronisk inflammatorisk leddsykdom som gir økt sykelighet og dødelighet. Nye biologiske legemidler har de siste 10 årene bedret prognosen betydelig. I 2005 ble QUEST-RA (Quantitative Standard Monitoring of Patients with Rheumatoid Arthritis) prosjektet etablert for å sammenligne sykdomsstatus og behandling hos RA-pasienter i forskjellige land. I denne artikkelen presenteres status for RA-pasienter i Norge sammenlignet med andre europeiske land og USA. Materiale og metode: Tilfeldig utvalgte RA-pasienter fulgt opp ved revmatologisk poliklinikk ved Sørlandet sykehus i Kristiansand (n=100) og St. Olavs Hospital i Trondheim (n=100) ble inkludert. I henhold til protokoll ble demografiske, sykdoms- og behandlingsdata registrert. Resultater: Norske RA-pasienter skilte seg lite fra gjennomsnittet i andre land med hensyn til alder, utdannelse og sykdomsvarighet. Sykdomsalvorlighet og sykdomsstatus til norske RA-pasienter er sammenlignbare med pasienter fra land som har lavest sykdomsaktivitet og best helsestatus. I Norge er andelen som behandles med biologiske legemidler ca 30%, og Norge er blant de land med størst andel pasienter som behandles med denne legemiddelgruppen. Fortolkning: RA-pasienter i Norge er blant de i Europa som har lavest sykdomsaktivitet. En årsak antas å være den relativt utbredte bruken av biologiske legemidler i Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian Epidemiological Association (NOFE)nb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleRevmatoid artritt i Norge - demografi, sykdomskarakteristika og behandling : en sammenligning med andre europeiske land og USAnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber127-134nb_NO
dc.source.volume22nb_NO
dc.source.journalNorsk Epidemiologinb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.doi10.5324/nje.v22i2.1558
dc.identifier.cristin1011979
dc.description.localcodeCopyright (c) 2015 Norsk epidemiologi Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.nb_NO
cristin.unitcode194,65,30,0
cristin.unitcode1920,9,0,0
cristin.unitnameInstitutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
cristin.unitnameKlinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal