Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØsterås, Berit
dc.date.accessioned2019-10-14T08:21:06Z
dc.date.available2019-10-14T08:21:06Z
dc.date.created2012-05-03T14:58:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationFysioterapeuten. 2012, (4), 16-20.nb_NO
dc.identifier.issn0016-3384
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621864
dc.description.abstractInnledning: Langvarige eller kroniske muskel-/ skjelettsmerter er et utbredt og voksende problem i den vestlige verden, og studier framhever at ulike psykologiske faktorer er sentrale for utvikling og opprettholdelse av slike smerter. Hoveddel: Katastrofetanker, personlig forestilling, tiltro til egen evne, smerterelatert frykt med unngåelsesatferd samt grad av oppmerksom tilstedeværelse viser seg å være avgjørende for smerteopplevelse og varighet av smerter. Derfor er det vesentlig at fysioterapeuter er oppmerksomme på og oppdager disse aspektene ved smerten og tar hensyn til disse i oppfølgingen av pasienten. Da kan elementer fra et kognitivt adferdsperspektiv og «mindfulness»-tilnærming være nyttig å ha kunnskap om og implementere i praksisen. Kunnskap om sentral og perifer sensitisering er også viktig for å kunne avdekke slik problematikk hos pasienten og ta nødvendig hensyn til dette i valg og dosering av fysioterapitiltak. For å kunne treffe riktige valg i undersøkelse og behandling er god pasientterapeutkommunikasjonen vesentlig. Den legger premissene for i hvilken grad vi evner å forstå pasienten sin situasjon og i hvilken grad pasienten blir motivert og i stand til å følge behandlingsopplegget. Dessuten kan god pasient-terapeutkommunikasjon fungere som behandling i seg selv. Avslutning: I undersøkelse og behandling må fysioterapeuten være åpen for og ta hensyn til at smerten har både biologiske, kognitive, affektive og sosiale komponenter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk fysioterapiforbundnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleLangvarige muskel- og skjelettsmerter: Psykologiske faktorer og kliniske implikasjonernb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber16-20nb_NO
dc.source.journalFysioterapeutennb_NO
dc.source.issue4nb_NO
dc.identifier.cristin922813
dc.description.localcodeAlle fag- og vitenskapelige artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen. Vi følger prinsippet om at det er de respektive forfatterne som er eier av de vitenskapelige artiklene.nb_NO
cristin.unitcode194,65,30,0
cristin.unitnameInstitutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal