Show simple item record

dc.contributor.advisorPer Avseth
dc.contributor.authorShanjeevan Mohanarajah
dc.date.accessioned2019-10-04T14:00:38Z
dc.date.available2019-10-04T14:00:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620425
dc.description.abstractDenne studien har til formål å generere AVO-klassifisering av facies/væsker fra Yttergryta til Natalia, og tar hensyn til begravelseshistorien. For å oppnå målet, følges 3-trinns arbeidsflyt. Studien starter med Hampson Russell AVO, hvor vi fikk avskjæringen og gradienten for Yttergryta og Natalia. Det neste trinnet er å gjøre PeLe-modellering for porøsitetsdybde trender for Yttergryta og Natalia, slik at vi får de elastiske parameterne for begge. Det siste trinnet er DigAVO, hvor vi tar inn sluttresultatene fra Hampson Russell AVO og PeLe-modellering. Slik at vi kunne se forskjellen mellom Natalia og Yttergryta. Dermed demonstrere hvordan sementering påvirket begge og for å de endelige resultatvisualiseringene av Yttergryta og Natalia.
dc.description.abstractThis study is aimed to generate AVO classification of facies/fluids from Yttergryta to Natalia, and taking into account the burial history. To accomplish the objective, 3-stages workflow is followed. The study starts with Hampson Russell AVO, where we got the intercept and gradient for Yttergryta and Natalia. The next step is to do PeLe-modeling for porosity-depth trends for Yttergryta and Natalia, such that we get the elastic parameters for both of them. The last step is DigAVO, where we take in the outputs from Hampson Russell AVO and PeLe-modeling. Such that we could see the difference between Natalia and Yttergryta. Thereby, showcase how cementation affected both of them and to get the finale result visualizations of Natalia and Yttergryta.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAVO classification of facies and fluids constrained by burial history - Demonstrations on real data from Norwegian Shelf
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record