Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFinke, Ståle Rainer Strøm
dc.date.accessioned2019-09-24T08:01:46Z
dc.date.available2019-09-24T08:01:46Z
dc.date.created2019-05-07T11:22:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationNorsk Filosofisk tidsskrift. 2019, 54 (1), 39-54.nb_NO
dc.identifier.issn0029-1943
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618379
dc.description.abstractDenne artikkelen forsøker å vise hvordan Merleau-Pontys analyser av kropp og persepsjon kan gjøres fruktbare for aktuelle begrepsutviklinger innen psykoanalytisk og klinisk diskurs. Merleau-Pontys tilnærming og kritikk bidrar til en re-evaluering og rekonstruksjon av sentrale psykoanalytiske og kliniske begreper i lys av kroppens fenomenologi. For eksempel viser ikke begrepet om «det ubevisste» lenger til fortrengte tanker, følelser eller begjær, men til et intersubjektivt og kroppslig felt av betydninger handlet ut i gjensidige relasjoner til andre. Men til tross for at psykiske og patologiske komplekser dermed forstås som aspekter ved «adferdens struktur», er ikke den kliniske erfaringen begrenset til pasientens aktuelle situasjon. En individuell biografi og narrativ rekonstruksjon skaper en forståelse og samstemmighet mellom analytiker og analysand, og etablerer slik sett rommet for samhørighet og forskjell. Den individuelle gjenvinnelsen av stemmen, et sentralt tema i klinisk erfaring, innebærer en gjensidig innrømmelse av sårbarhet og åpner opp et tvetydig rom av relasjonell samstemmighet og individuell forskjell. På denne måten innebærer psykoanalysen allerede en etikk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.title”Om å gjenvinne stemmen – Merleau-Ponty. Psykoanalysen og kroppens fenomenologi“nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber39-54nb_NO
dc.source.volume54nb_NO
dc.source.journalNorsk Filosofisk tidsskriftnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.1504-2901-2019-01-02-05
dc.identifier.cristin1696006
dc.description.localcodeThis article is downloaded from www.idunn.no. © 2019 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)nb_NO
cristin.unitcode194,62,70,0
cristin.unitnameInstitutt for filosofi og religionsvitenskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal