Show simple item record

dc.contributor.advisorJohan Magnus Elvemo
dc.contributor.authorPan Andreas Rotmo Olsen
dc.date.accessioned2019-09-22T14:00:06Z
dc.date.available2019-09-22T14:00:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618092
dc.description.abstractDenne masteroppgaven består både av en praktisk filmproduksjon, og en teoretisk oppgave. Den praktiske oppgaven er gjort i samarbeid med Helmet Film & VFX hvor jeg hadde ansvaret for arbeidet med spesialeffektene under filmproduksjon. Kortfilmens ferdigstilling ligger nå i Helmet sine hender. Mitt bidrag til masteroppgaven er en vignett, den anvendes som empirisk grunnlag, og som fundament for teori. Jeg analyserer hvordan spesialeffektene fungerer i vignetten for den norske serien Frikjent (2015), og vignetten for den norske kortfilmen Tåkeland (2019). Gjennom undersøkelsen i masterstudiet er det de spesielle effektene som tas i nærmere øyesyn, den empiriske undersøkelsen analyseres, i tillegg danner spesialeffekter i vignetten til Frikjent grunnlaget for teori i denne oppgaven. Teorigrunnlaget er i hovedsak hentet fra den sosialsemiotiske teorien, som også suppleres med perspektiver fra filmvitenskapelig teori. Motivasjonen og bakgrunnen for oppgaven er et ønske om å undersøke fenomenet spesialeffekter, det er de spesielle effektenes visuelle funksjon som fortolkes i lys av teori. Et overraskende funn i analysen av Tåkeland er at effektbruken står nært akvarellskissene i storyboard til Tåkeland, de visuelle effektene korresponderer utrolig godt med de spesielle effektene. Jeg har også blitt overrasket over hvor stor forskjell det er i bildets atmosfære, med eller uten effekter. I dette landskapet utgjør effektene den visuelle dybden som kan leses som syntagme, en syntaktisk forbindelse eller helhet av vignettens atmosfære.
dc.description.abstractThis master's thesis consists of both a practical film production and a theoretical thesis. The practical task was done in collaboration with Helmet Film & VFX where I was responsible for working with the special effects during film production. The short film's completion now lies in Helmet's hands. My contribution to the master's thesis is a vignette, it is used as an empirical basis and as a foundation for theory. I analyze how the special effects work in the vignette for the Norwegian series Released (2015), and the vignette for the Norwegian short film Tåkeland (2019). Through the study in the master's study, the special effects are taken in closer view, the empirical study is analyzed, and in addition, special effects in the vignette of the Frikjent form form the basis of theory in this thesis. The theory is mainly derived from the social-semiotic theory, which is also supplemented with perspectives from film science theory. The motivation and background of the thesis is a desire to investigate the phenomenon of special effects, the visual function of the special effects is interpreted in light of theory. A surprising finding in the analysis of Tåkeland is that the use of power is close to the watercolor sketches in the storyboard of Tåkeland, the visual effects correspond incredibly well with the special effects. I have also been surprised at how much difference there is in the image's atmosphere, with or without effects. In this landscape, the effects represent the visual depth that can be read as syntagm, a syntactic connection or the entirety of the vignette's atmosphere.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVignettens spesialeffekt som exordium
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record