Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEikseth, Hans Marius
dc.contributor.authorEidissen, Frøydis
dc.date.accessioned2019-09-19T14:04:57Z
dc.date.available2019-09-19T14:04:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617924
dc.description.abstractI denne masteroppgaven defineres risikoen for økt regulering av utslipp og en overgang til et lavutslippssamfunn som to typer klimaendringsrisiko med tett tilknytning til karbonrisiko. Vi undersøker prisingen av disse typene risiko i det norske markedet. Studien inkluderer alle børsnoterte selskaper på Oslo børs i tidsrommet 1997 til 2018 og det konstrueres to typer porteføljer basert på risikodefinisjonene (scope 1 og scope 2). Resultatet av analysen viser at over de siste par årene har man kunnet få positiv meravkasting ved å benytte en handlestrategi der man går lang i risiko-effektive og kort i risiko-ineffektive selskaper når typen risiko vi benytter er Stranded Asset risk (scope 2). Det er allikevel ikke noen beviser for at denne meravkastningen kan settes i sammenheng med en økt prising av karbon. Videre undersøker vi om det er en premie i markedet for eksponering mot karbonrisiko. Vi bruker en GRS-test og finner en liten, men signifikant, alfa under begge scopene. Dette tolkes som en liten risikopremie for eksponering mot karbonrisiko. I den videre analysen benyttes en Fama-Macbeth regresjon og vi finner ut at karbonrisikoen ikke er signifikant priset. Basert på disse funnene konkluderer vi med at investorer ikke oppfatter en risiko assosiert med prising av karbon (scope 1) eller muligheten for at energi fra fossile kilder kan bli overflødig (scope 2).
dc.description.abstractIn this thesis we define risks of regulatory and transitional changes related to emissions as two types of climate change risk (carbon risk), and investigate pricing of these risks in the Norwegian market. The analysis consider all firms listed on the Oslo Stock exchange between 1997 and 2018, and two types of portfolios are created based on these risks (scope 1 and scope 2). The results of the analysis show that for the past couple of years you could make abnormal returns from a trading strategy that goes long in risk efficient and short in risk inefficient firms when the risk is defined as Stranded Asset risk (scope 2). There is however no evidence that this abnormal return is linked to carbon pricing or a transition away from fossil fuels. We investigate if a Carbon risk premium is present using a GRS-test and find small, but significant, alphas across both scopes. These significant alphas are interpreted as an indication of a small risk premium related to carbon. Further analysis conducted with a Fama-Macbeth cross-sectional regression does however show that this risk is not priced in the market. Based on this the conclusion is that there is no, or very little, perceived risk among investors related to pricing of carbon (scope 1) or the possibility of fossil fuels becoming obsolete (scope 2).
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleKarbonrisiko og det norske aksjemarkedet
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel