Show simple item record

dc.contributor.advisorJohnstad, Tom
dc.contributor.authorGuldahl, Joakim Mathisen
dc.contributor.authorMoen, Glenn Thomas Lehre
dc.contributor.authorRyden, Patrik
dc.date.accessioned2019-09-19T14:02:59Z
dc.date.available2019-09-19T14:02:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617877
dc.description.abstractDenne oppgaven skal ta for seg hvordan man kan utvikle en delingskultur hos kompetansemiljøet NT6. Med relevant teori hentet fra litteratur om organisasjoner, tenkemåte (mindset), og innovasjon blir casestudiet teoretisk og bestående av flere analyseenheter. Gjennom kvantitativ og kvalitativ tilnærming samles det inn data som senere analyseres og settes opp mot teorien i form av teoretiske antakelser og delproblemstillinger. Kompetansemiljøets tilnærming til konkurransepregede markeder er nytenkende og annerledes, samtidig som det bidrar til at man skal ha større sannsynlighet for å overleve som nyoppstartet bedrift. Hvilke kulturelle forskjeller vil man møte i denne strukturen som man ikke møter til vanlig? Hvordan skal delingen bli optimal?
dc.description.abstractThis thesis discuss how to develop a culture for knowledge sharing at NT6, an organizational environment of expertise. With relevant theory revolving organizational literature, mindset and innovation, consists this case study of multiple analysis units. Through both a quantitative and a qualitative approach, the data is collected, analyzed, and compared against collected theory through theoretical propositions and research questions. The environment of expertise´s approach to competitive markets is innovative and different, as they contribute to better the survivability of newly founded businesses. Which cultural differences can one meet in this structure, that one does not meet elsewhere? How can the sharing be optimized?
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEt kompetansemiljø for tverrfaglighet, en undersøkelse av mindset og delingskultur hos NT6
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record