Show simple item record

dc.contributor.advisorJohnstad, Tom
dc.contributor.authorGutubakken Larsen, Marius
dc.contributor.authorJohannessen, Joakim
dc.contributor.authorKjølvang, Sindre
dc.date.accessioned2019-09-19T14:02:55Z
dc.date.available2019-09-19T14:02:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617870
dc.description.abstractHensikten med oppgaven som er skrevet er å se på utviklingen av et høyytelsesteam. Oppgaven er skrevet for Gjøvik Hockey og tar derfor for seg utvikling av et høyytelsesteam hos ishockeyklubben Gjøvik Hockey. Oppgaven er avgrenset i form av at den ser på selve utviklingen av et høyytelsesteam og også at vi ikke har vedlagt transkriberinger av de enkelte intervjuer da disse alene er på over 50 sider. Oppgaven er gjennomført med 7 kvalitative intervjuer av personer som er ansatt eller har sterk tilknytning til Gjøvik Hockey i form av verv inkludert ett utvalg spillere som representeres av deres kaptein og assisterende kapteiner. Intervjuene blir analysert og resultatene av disse presentert i oppgaven. Oppgaven beskriver høyytelsesteam og selve utviklingen av dette. Resultatene fra intervjuene kan vise til at mindset er en viktig faktor som kan påvirkes av hvordan resultatene og flyten går i et team. Delingskulturen er viktig for læring og samhandling, noe som gjør det mulig for utviklingen av et høyytelsesteam. Det er ulike egenskaper som må være på plass hos de forskjellige rollene for å kunne opp utvikle et suksessfullt høyytelsesteam.
dc.description.abstractThis paper studies the development of a high-performance team. The team being looked into is Gjøvik Hockey, an ice hockey team based in Oppland, Norway. Through 7 qualitative interview we have been able to analyze the development of the high-performance team at Gjøvik Hockey. We have not attached the transcripts of the interviews, as they are over 50 pages in total. The interviews consist of people with strong connections to the team and players. The interviews are analyzed and results of these are presented in the thesis. These findings are the key to the development off the high-performance team. The results of the interviews indicate that the mindset is an important factor that can be influenced by the results and flow of a team. The sharing culture is important for learning and interaction is important to focus on if you want to become a high-performance team. There are different characteristics that has to be in place with the different roles in order to develop a high-performance team.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtvikling av høyytelsesteam – Gjøvik Hockey som case
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record