Show simple item record

dc.contributor.advisorMerok, Eivind
dc.contributor.authorVelia, Blerina
dc.contributor.authorSkaret, Mia Susann Dahl
dc.contributor.authorSkiaker, Simen Ulvesveen
dc.date.accessioned2019-09-19T14:02:54Z
dc.date.available2019-09-19T14:02:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617866
dc.description.abstractFormålet med denne bacheloroppgaven var å kartlegge den personlige økonomien til tredjeklasseelever ved videregående skoler i storby og distrikt. For å undersøke dette temaet har vi valgt å se på betydningen av geografisk tilhørighet, kunnskapsnivået, lånesituasjonen og hvilke forbruk- og sparevaner tredjeklasseelevene har. Vi så det nødvendig å samle inn data om disse elevene og gjennomførte derfor en kvantitativ spørreundersøkelse på to skoler, en skole i Oslo og en skole i Nord-Gudbrandsdalen. Samtidig som vi også har brukt data i form av sekundærdata samlet av andre. Undersøkelsen vår er representativ for de geografiske områdene utvalget vårt tilhører, men kan også være med å gi et bilde av den personlige økonomien til tredjeklasseelever ved videregående skole i andre deler av landet. Ved analyse av resultatene fra spørreundersøkelsen kom vi frem til at det ikke er sammenheng mellom inntekt, forbruk og sparing. Resultatene viser også at geografisk tilhørighet er av betydning for inntekt, men i forhold til forbruk og sparing er geografisk tilhørighet ikke av betydning. Vi kan også vise til at tredjeklasseelevene har en lav gjeldsgrad, men med noen låneavtaler som muliggjør for forbruk utover inntekt. Kunnskapsnivået og et overforbruk viser at elevene har en risikabel finansiell atferd i dag, men ved å sette i gang ulike tiltak kan denne atferden forbedres.
dc.description.abstractThe main purpose with this bachelor assignment, was to survey the personal economy of last year students at Norwegian high school in the capitol and in a rural district high school. To survey this topic, we have chosen to look at the importance of geographical affiliation, the level of knowledge, loan situation and what kind of spending-and saving habits these students have. We felt it necessary to gather some data about this student group and implemented therefor a quantitative survey at two schools, one in Oslo and one north of Gudbrandsdalen. We also used secondary data collected by others in our study. Our survey is representative for the geographical area which our selection of students belong but can also be representative for the bigger picture of last year students at Norwegian high school throughout the country. By analysing the results of our survey, we discovered that there is no connection between income, spending and saving for this group of students. The results show us that geographical belonging is of some importance concerning income for the students, but in connection with spending and saving, geographical belonging is of no importance. The last year students in our survey have low level of debt, but with some degree of loan agreements that allows a level of spending higher than their income is. Their low level of knowledge and their (high) level of overspending, shows that these students have a risky financial behaviour today. But by taking various measures, this behaviour may be improved.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn studie av personlig økonomi blant tredjeklasseelever på videregående skole i storby og distrikt
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record