Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStene, Guro Birgitte
dc.contributor.authorGaarden, Andreas Parviz
dc.contributor.authorHaugen, Nikolai Buer
dc.date.accessioned2019-09-19T14:01:56Z
dc.date.available2019-09-19T14:01:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617835
dc.description.abstractBakgrunn: Sarkopeni er en mindre kjent tilstand som karakteriseres av nedgang i skjelettmuskulaturen, nedsatt styrke og/eller funksjon, tilstanden er typisk hos eldre. Motstandstrening har vist seg å ha god effekt på muskelstyrke, fysisk funksjon og muskelmasse. Det er god konsensus på at motstandstrening kan bidra til enten å forsinke utviklingen av sarkopeni eller forebygge sarkopeni hos eldre. Hensikten med studien er å undersøke hvilken effekt motstandstrening har på funksjon, muskelstyrke og muskelmasse hos sarkopeniske eldre. Metode: I denne litteraturstudie ble det hentet seks forskningsartikler fra databasene Medline og Google Scholar som oppfylte våre inklusjonskriterier. Resultat: Resultatet fra samtlige intervensjonsgrupper viste at deltakerne hadde en positiv effekt av motstandstrening, men graden av effekt var varierende. Konklusjon: Motstandstrening viste en positiv effekt på friske eldre med sarkopeni som ikke var fysisk aktive fra før. Nøkkelord: Sarkopeni, motstandstrening, eldre, muskelstyrke, muskelmasse, fysisk funksjon og fysisk aktivitet
dc.description.abstractBackground: Sarcopenia is a less known condition characterized by a decrease in skeletal muscle, reduced/impaired strength and/or function, which is typically seen in the elderly. Previously resistance training has shown good effect on muscle strength, physical function and muscle mass. There is good evidence that resistance training can contribute to delay the development of sarcopenia or prevent the onset of sarcopenia. Objective: The purpose of this study is to investigate the effect of resistance training on function, muscle strength and muscle mass on sarcopenic elderly people. Method: This narrative review collected six research studies from the databases Medline and Google Scholar which met our inclusion criterias. Results: The results of all intervention groups showed a positive effect of resistance training, but the extent of effect was variable. Conclusion: Resistance training showed a positive effect on healthy elderly people with sarcopenia with no training experience. Keywords: Sarcopenia, resistance training, elderly, muscle strength, muscle mass, physical function and physical activity
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMotstandstrening som behandling og forebygging av sarkopeni hos eldre
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel