Show simple item record

dc.contributor.advisorBergquist, Ronny
dc.contributor.authorLarsen, Erik Falch. , Hoel, Mathias Almenning
dc.date.accessioned2019-09-19T14:01:55Z
dc.date.available2019-09-19T14:01:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617831
dc.description.abstractI Norge og verden er depresjon blant en av de aller vanligste psykiske lidelsene i voksen alder (1). Regelmessig styrketrening har en primærforebyggende effekt mot depresjon, men lite forskning omhandler temaet(2). Denne studien ønsker å se på hvilken effekt regelmessig styrketrening har på depressive symptomer. Metode: I dette litteraturstudiet er 7 studier fra 2001-2017 inkludert, samtlige hentet fra PubMed. Resultat: Syv randomiserte kontrollerte studier ble vurdert og fant at styrketrening kan være et effektiv tiltak mot depresjon. Alle studiene hadde en kontrollgruppe, og to av studiene hadde langsiktig oppfølging. Regelmessig styrketrening reduserer depressive symptomer hos voksne mennesker. Diskusjon: Implementering av styrketrening som behandlingsform på depressive symptomer kan gi fordeler på psykisk helse. Diverse faktorer kan si noe om hvorvidt behandlingen fungerer eller ikke. Styrketrening kan gi ulik effekt hos ulik type gruppe mennesker, noe som kan påvirke resultatet. Konklusjon: Regelmessig styrketrening er assosiert med lavere alvorlighetsgrad av depressive symptomer. Det er imidlertid behov for mer forskning på styrketrening sammenlignet med andre behandlinger for depressive symptomer.
dc.description.abstractIn Norway and the rest of the world, depression is a common mental illness in adults(1). Regular strength training has a primary preventive effect against depression, but little research deals with the subject(2). This study attempts to see what effect(s) regular strength training has on depressive symptoms. Methods: In this literature study, seven studies from 2001-2017 were included, where several are taken from PubMed. Results: Seven randomized controlled trials were evaluated and found that strength training can be an effective measure against depression. All the studies had a control group, and two of the studies had long-term follow-up. Regular strength training reduces depressive symptoms in adult humans. Discussion: Implementation of strength training as a form of treatment for depressive symptoms can bring benefits to mental health. Various factors may indicate whether or not the treatment works. Strength training can produce different effects in different types of people, which can affect the result. Conclusions: Regular strength training is associated with lower severity of depressive symptoms. However, there is a need for more research on strength training compared to other treatments for depressive symptoms.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilken effekt har styrketrening på depresjonssymptomer?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record