Show simple item record

dc.contributor.advisorSkovereng, Knut
dc.contributor.authorNeraas, Toralf
dc.contributor.authorSkarpeid, Aleksander
dc.date.accessioned2019-09-19T14:01:54Z
dc.date.available2019-09-19T14:01:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617827
dc.description.abstractDenne litteraturstudien ønsker å belyse de fysiologiske tilpasningene som høy volum lavintensiv trening tilbyr til prestasjonsutvikling i utholdenhetsidretter. Fokus er på mitokondrier, kapillærers og deres betydning for energiomsetning av fett i aerob utholdenhet. Studien fokuserer på treningsstudier på toppidrett, sammen med studier som omhandler fysiologiske tilpasninger til lavintensiv trening. 6 kvantitative orginalartikler ble selektert for studien. Det er tydelige tegn på at lavintensiv trening stimulerer til fysiologiske tilpasninger hos godt trente utholdenhetsutøvere, spesielt kapillærer og mitokondrier som igjen påvirker maksimal fettoksidering (MFO). MFO har vist seg å være en sentral faktor i trening, hvile, restitusjon og lengre konkurranser. Mitokondriell cristae og kapilærene anses som begrensende faktorer for MFO og vil tilpasses i positiv forstand med lavintensiv trening.
dc.description.abstractThis literature study wants to shed light on the physiological adaptations that high volume low-intensity training offers to performance development in endurance sports. The focus is on mitochondria, capillaries and their importance for the energy conversion of fat in aerobic endurance. The study focuses on top athletes exercise studies, along with studies dealing with physiological adaptations to low-intensity exercise. 6 quantitative original articles were selected for the study. There are clear signs that low-intensity exercise stimulates physiological adjustments in well-trained endurance athletes, especially capillaries and mitochondria, which in turn affect maximum fat oxidation (MFO). MFO has proven to be a key factor in exercise, rest, recovery and longer competitions. Mitochondrial cristae and capillaries are considered limiting factors for MFO and will be favorably adapted to low intensity exercise.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEFFEKTEN AV HØY-VOLUM LAVINTENSIV TRENING PÅ PERIFERE FYSIOLOGISKE TILPASSNINGER FOR PRESTASJONSUTVIKLING
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record