Show simple item record

dc.contributor.advisorSkarpsno, Eivind Schjelderup
dc.contributor.authorLohne, Fredrik Klæboe
dc.contributor.authorNystedt, Dennis Sebastian
dc.date.accessioned2019-09-19T14:01:52Z
dc.date.available2019-09-19T14:01:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617822
dc.description.abstractFormål: Målet med denne litteraturgjennomgangen var å evaluere effekten av søvnmangel (SM) på muskelstyrke. Metode: Et litteratursøk ble utført i PubMed, Scopus, Google Scholar og MedLine. Studier ble valgt ut fra tittel, abstrakt og innhold. Inkluderingskriteriene var; skadefrie menn og kvinner, eksperimentelle studier, måling av maksimal- og submaksimal styrke og alle typer muskelkontraksjoner. Syv studier ble inkludert, alle var på engelsk og fagfellevurdert. Resultater: Tre studier viste at SM reduserer muskelstyrken, to av disse brukte komplekse bevegelser for testing og brukte delvis SM. I kontrast viste fire studier små, men ikke signifikant negativ effekt, hvor tre av dem anvendte total SM og tre brukte enkle bevegelser. To små ikke-signifikante resultater indikerte også positiv effekt på styrkeprestasjon etter SM. Konklusjon: Våre funn viser at SM kan ha negativ effekt på muskelstyrke. Imidlertid er det uoverensstemmelser i litteraturen, noe som gjør det nødvendig med flere studier.
dc.description.abstractObjective: The aim of this literature review was to evaluate the effect of sleep deprivation (SD) on muscular strength performance. Method: A literature search was conducted in PubMed, Scopus, Google Scholar and MedLine. Studies were chosen based on title, abstract and content. The inclusion criteria were; injury free male and females, experimental studies, measures of maximal- and submaximal strength, and all types of muscle contractions. Seven studies were included, all in English and peer reviewed. Results: Three studies showed that SD decrease strength performance, further, two of these applied complex movements for testing and all three used partial SD. In contrast, four studies showed small but non-significant negative effects, three of them applied total SD, whereas three out of four used simple movements. Further, two small, non-significant results also indicated positive effect on strength performance after SD. Conclusion: Our findings show that SD may have a negative effect on strength performance. However, there are inconsistencies in the literature, making further studies required.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekten av søvnmangel på muskelstyrke
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record