Show simple item record

dc.contributor.advisorStene, Birgitte Guro
dc.contributor.authorØyan, Anne & Dahl, Trondsen Eline
dc.date.accessioned2019-09-19T14:01:51Z
dc.date.available2019-09-19T14:01:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617816
dc.description.abstractABSTRAKT Formål: Undersøke om fysisk aktivitet kan ha en beskyttende effekt på brystkreftrisiko hos overvektige postmenopausale kvinner, og se på hvilken type fysisk aktivitet og intensitet som kan ha best effekt. Metode: I dette litteraturstudiet er det gjennomført søk i elektroniske databaser som Embase og Pubmed. Åtte artikler ble valgt ut; tre kasus-kontrollstudier og fem kohortstudier. Virkningen av de ulike parameterne av fysisk aktivitet på brystkreftrisiko ble undersøkt ved å vurdere type aktivitet og intensiteten av aktiviteten. Effekten av fysisk aktivitet og hvordan kroppsmasseindeks (BMI) påvirker brystkreftrisiko blant postmenopausale kvinner ble også inkludert. Resultat: Funn viser at fysisk aktivitet kan forebyggende brystkreftrisiko. Studiene rapporterer en reduksjon i brystkreftrisiko på mellom 14 % og 52 %. Sterkest redusert brystkreftrisiko er observert ved fritidsaktivitet, moderat og anstrengende intensitet hos kvinner med normal BMI. Konklusjon: Denne studien indikerer at fritidsaktivitet ved moderat og anstrengende intensitet har størst forebyggende effekt på brystkreft blant postmenopausale kvinner. Resultatenes trend viser at effekten av fysisk aktivitet er høyest blant kvinnene med normal BMI. Det er nødvendig med større kliniske studier for å se en sterkere effekt av fysisk aktivitet på brystkreftrisiko. Nøkkelord: Exercise · Physical activity · Prevention · Breast cancer · Postmenopausal · Overweight
dc.description.abstractABSTRACT Purpose: How physical activity can prevent breast cancer among overweight postmenopausal women and what kind of activity and intensity that has the best effect. Methods: In this literature study it was conducted search in electronic databases such as Embase and Pubmed. Eight articles were selected; three case-control studies and five cohort studies. The effect of the parameters of physical activity on breast cancer risk was conducted by evaluating type and intensity of the activity. The effect of physical activity and how body mass index (BMI) effect breast cancer risk among postmenopausal women was also included. Results: The results show that physical activity can prevent breast cancer risk. The studies report a reduction in breast cancer risk between 14% and 52%. Strongest reduction in breast cancer risk is observed in recreational activity, moderate and strenuous intensity among women with normal BMI. Conclusion: This study indicates that recreational physical activity at moderate and strenuous intensity has the most preventive effect on breast cancer among postmenopausal women. The results show that physical activity has most effect on women with normal BMI. There is a need for bigger clinical trials to see a stronger effect of physical activity on breast cancer risk. Keywords: Exercise · Physical activity · Prevention · Breast cancer · Postmenopausal · Overweight
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title«Kan fysisk aktivitet forebygge brystkreft hos overvektige postmenopausale kvinner?»
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record