Show simple item record

dc.contributor.advisorIhlen, Espen
dc.contributor.authorHaugan, Simen Røhjell
dc.contributor.authorNilsen, Martin
dc.date.accessioned2019-09-19T14:01:50Z
dc.date.available2019-09-19T14:01:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617809
dc.description.abstractIdretten fotball er svært omfattende og stiller mange krav, både fysiske, psykiske og taktiske. Ett av disse kravene er ferdigheter i sprint. Hensikten med denne litteraturstudien var å undersøke om styrketrening har en effekt på å øke sprintferdigheter hos mannlige fotballspillere, som et alternativ til konvensjonell spesifikk trening. Databasene Oria og PubMed Central® ble brukt som søketjenester for å finne relevant litteratur. Søkekriteriene ble basert på styrketreningsprogrammer med hensikt i å øke sprintferdigheter hos mannlige fotballspillere. Totalt 7 studier ble valgt da de møtte inklusjons- og eksklusjonskriteriene for litteraturstudien, hvorav 5 var randomiserte kontrollerte studier og 2 var kontrollerte studiedesign. I tillegg ble støttelitteratur funnet ved bruk av andre søketjenester. 5 av 7 studier pekte mot en positiv effekt av styrketrening på sprintferdigheter. Styrketreningen var både øvelser med og uten ytterligere motstand i form av vekter. Alle studier viste dog at en treningsintervensjon, uavhengig av om den var styrke-, sprint, eller koordinasjons-orientert, ga en positiv effekt i forhold til normale fotballtreninger. Det konkluderes med at styrketrening kan ha en positiv effekt på en fotballspillers sprintferdigheter, men ikke i noen signifikant større grad enn andre alternative treningsmetoder. Nøkkelord: Sprint, styrketrening, fotball, menn.
dc.description.abstractSoccer is a comprehensive sport that requires a broad skill set of physical, psychological and tactical abilities. One of these requirements is the sprint ability. The purpose of this study is to examine whether strength training has an effect on male soccer players to increase their sprint ability. Oria and PubMed Central® were used as search databases to obtain relevant literature. The search criterias were based on strength training programmes with the intent of increasing male soccer players´ sprinting ability. A total of 7 studies were acquired which met with the inclusion- and exclusion criterias. 5 of the studies were randomized controlled trials and 2 had a controlled study design. Support literature was also found by use of other search engines. 5 of the 7 studies indicated that strength training has a positive effect on sprint ability. The training programmes included exercises both with and without an increased training load. Studies showed, independent on strength-, sprint- or coordination orientation, a positive effect compared to regular soccer practise. In conclusion, strength training can have a positive effect on a soccer players´ sprint ability, but not significantly improved compared to alternative training methods. Key words: Sprint, strength training, soccer, male.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekten av styrketrening på sprintferdighet hos mannlige fotballspillere
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record