Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStene, Guro Birgitte
dc.contributor.authorBang, Cathrine Brennhovd
dc.date.accessioned2019-09-19T14:01:49Z
dc.date.available2019-09-19T14:01:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617808
dc.description.abstractHensikt. De fleste brystkreftpasienter overlever kreftbehandlingen, men mange sliter med seneffekter. En av de vanligste seneffektene er kreftrelatert fatigue. Helsegevinstene av aerob trening er kjent i den generelle befolkningen, og som et forebyggende tiltak mot å utvikle brystkreft. Det foreligger en del forskning som indikerer at aerob trening også kan redusere seneffekter av brystkreftbehandling, men det er foreløpig ikke nok grunnlag til å gi anbefalinger vedrørende effekt av aerob trening for å redusere kreftrelatert fatigue. Problemstillingen i denne litteraturstudien er derfor: kan aerob trening under og etter brystkreftbehandling redusere kreftrelatert fatigue? Metode. Et litteratursøk ble gjennomført i PubMed, MEDLINE og Google Scholar. Ni relevante artikler ble valgt ut og analysert. Resultat. Det ble funnet positive effekter av aerob trening på kreftrelatert fatigue men ingen signifikant forskjell mellom aerob treningsgruppe og kontrollgruppe. Fire av ni studier viste signifikant redusert fatigue for de som trente aerob trening i forhold til kontrollgruppen. Konklusjon. Basert på funn fra studier inkludert i dette litteraturstudiet, kan det ikke konkluderes med at aerob trening under og etter brystkreftbehandling reduserer kreftrelatert fatigue. Nøkkelord: Aerob trening, brystkreft, kreftrelatert fatigue
dc.description.abstractPurpose. Most breast cancer patients survive cancer treatment, however many experience side effects. One of the most common side effects of breast cancer is cancer related fatigue. The health benefits of aerobic exercise are well established for the general population and as a preventative against developing breast cancer. While there is some research suggesting that aerobic exercise might reduce cancer related fatigue, there is not enough evidence to give recommendations concerning the effect of aerobic exercise on cancer related fatigue. The research question for this literature study is therefore: can aerobic exercise under and after breast cancer treatment reduce cancer related fatigue? Method. A literature review was conducted in PubMed, MEDLINE and Google Scholar. Nine relevant studies were picked out and analyzed. Result. Positive effects of aerobic exercise on cancer related fatigue were found, however there was no statistically significant difference between the aerobic exercise group and the control group. Four out of nine studies showed a significant reduction in fatigue for the group participating in aerobic exercise compared to the control group. Conclusion: It cannot be concluded based on the findings in this literature review that aerobic exercise under and after breast cancer treatment reduces cancer related fatigue. Keywords: aerobic exercise, breast cancer, cancer related fatigue
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAerob trening under og etter brystkreftbehandling og reduksjon av kreftrelatert fatigue
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel