Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGagnat, Yngvild
dc.contributor.authorBerge, Snorre Anneson Svartdal
dc.contributor.authorRønold, Jonas Thoresen
dc.date.accessioned2019-09-19T14:01:49Z
dc.date.available2019-09-19T14:01:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617807
dc.description.abstractAbstrakt Formål: Å evaluere effektene av eksentrisk trening (ET) og tung langsom styrketrening (HSRT) på symptom reduksjon i pasienter med kronisk tendinopati i midtre del av akillessenen. Metode: Det ble gjennomført et søk av Akademiske Journaler fra Pubmed mellom 15. februar og 15. april, og søkeordene,” Achilles Tendinopathy AND Eccentric Training/Heavy Slow Resistance Training” ble brukt. Intervensjonsstudier utført på mennesker som udersøkte effektene av ET og HSRT på symptom reduksjon i pasienter med kronisk tendinopati i midtre del av akillessenen ble inkluder. Alle studiene rapporterte resultatene sine ved hjelp av enten Victorian Institute of Sports Assessment Achilles spørreskjema (VISA-A) eller en Visuell Analog skala (VAS). Resultat: Totalt syv studier ble inkludert i denne systematiske oversikten (syv ET og en HSRT). Seks studier fant signifikante forbedringer i enten VISA-A eller VAS etter ET, og ett studie fant signifikante forbedringer etter HSRT. Ett studie fant ingen signifikante forbedringer etter ET. Konklusjon: ET som foreslått av Alfredson og kollegaer har vist gode resultater i denne systematiske oversikten, men ett studie fant motsigende resultater og ett annet studie fant like gode resultater med HSRT. Omfanget av forbedringene varierte kraftig mellom studiene som støtter ET og mer forskning er nødvendig for å bekrefte effektene etter HSRT.
dc.description.abstractAbstract Purpose: To evaluate the effects of eccentric training (ET) and heavy slow resistance training (HSRT) on symptom reduction in patients with chronic mid-portion achilles tendinopathy (AT). Method: Academic Journals from Pubmed was searched between February 15th and April 15th, using the search terms«Achilles Tendinopathy AND Eccentric Training/Heavy Slow Resistance Training». Human interventional studies investigating the effects of ET and HSRT on symptom reduction in patients with chronic mid-portion AT were included. All studies reported their results by using either the Victorian Institute of Sports Assessment Achilles(VISA-A) questionnaire or the Visual Analog Scale(VAS) Results: A total of seven studies was included in this review (seven ET and one HSRT). Six studies found a significant improvement in either VISA-A or VAS using the ET-protocol, and one found significant improvement in patient symptoms using HSRT. One of the studies found no significant improvement using ET. Conclusion: ET as proposed by Alfredson and colleagues has showed good results through this systematic review. However, one study found contradicting results, and one study found equally as good result by using the HSRT protocol. The magnitude of improvement varied greatly in between the studies supporting ET and more research is needed to confirm the effects of HSRT.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe effects of eccentric training and heavy slow resistance training on symptom reduction in patients with chronic mid-portion achilles tendinopathy
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel