Show simple item record

dc.contributor.advisorIngvaldsen, Jonas Alexander
dc.contributor.authorWeseth, Erik Opdal
dc.date.accessioned2019-09-11T12:10:38Z
dc.date.created2017-06-10
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17308
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616322
dc.description.abstractHensikt Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke hvilke mulige utfordringer institusjonell distanse skaper ved implementeringen av AMBS/QPS ved Norsk Hydros fellesforetak, Albras og Qatalum, i henholdsvis Brasil og Qatar. I tillegg undersøker oppgaven mulige tiltak som kan iverksettes for å håndtere disse eventuelle utfordringene. Metode Oppgaven er et kvalitativt casestudium, der empiri foreligger i form av intervjuer med nåværende og tidligere arbeidstakere ved Albras og/eller Qatalum. Empirien er videre kategorisert tematisk, hvilket legger grunnlaget for analysen. Funn Analysen viser særlig at høy maktdistanse relativt Norge bidrar til utfordringer med hensyn til implementeringen av AMBS, da denne faktoren bidrar til frykt blant ansatte på hierarkisk lavere nivåer. Dette bidrar, i kombinasjon med institusjonell distanse innen andre relevante karakteristikker, til lavere medarbeiderinvolvering og mangel på ærlighet i forbedrings- og rapporteringsprosessene. Slik vanskeliggjøres særlig innføringen av AMBS prinsipp 4, Dedikerte team, og prinsipp 5, Synlig ledelse. I tillegg fører manglende eller svake samarbeidsforhold mellom ledelse og fagforeninger til at en mulig mellomhierarkisk kommunikasjonskanal i realiteten ikke kan bidra til konstruktiv involvering, slik AMBS søker implementert. Som en reaksjon på disse negative virkningene, foreslås tiltak som fokuserer på å motvirke effekten av den institusjonelle distansen ved anleggene. Dette inkluderer blant annet systemer som aktivt belønner nedbygging av maktdistanse og hierarki, alternative medvirkningsorganer som kan utfylle fagforeningens rolle på dette feltet og aktiv markedsføring og utvikling av arbeidsplassen slik at den fremstår som attraktiv for kompetent arbeidskraft. Implikasjoner På grunn av casene og deres relaterte konteksters egenart, søker ikke denne masteroppgaven å generalisere funnene inn mot ny teori på feltet, men vil heller belyse og vurdere implikasjonene for implementeringen av AMBS/QPS ved Albras og Qatalum på en utførlig måte.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell økonomi og teknologiledelse, Strategisk endringsledelseen
dc.titleInnføring av AMBS/QPS ved Albras og Qatalum fra et institusjonelt perspektivnb_NO
dc.title.alternativeImplementation of AMBS/QPS at Albras and Qatalum from an Institutionalist Perspectiveen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber91
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for økonomi,Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record