Show simple item record

dc.contributor.advisorHøidalen, Hans Kristian
dc.contributor.authorMidtaune, Katharina
dc.date.accessioned2019-09-11T11:14:29Z
dc.date.created2015-12-23
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:14052
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616006
dc.description.abstractDirektoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, DSB, har i lengre tid arbeidet for at netteier skal kartlegge og utbedre jordingsforholdene i distribusjonsnettet. DSB har i senere tid økt fokuset på regional- og sentralnettet og har plukket ut stasjonsanlegg som første fase. I henhold til Forskriften om Elektriske Forsyningsanlegg, FEF 2006, ble det gjennomført en kartlegging av sikkerheten ved jordfeil i stasjonsanlegg i regional- og sentralnettet i 2012. Hver netteier i Norge ble bedt om å gjøre et utplukk av 5 stasjonsanlegg plassert i et beferdet område og utføre tilsyn av jordingsanlegget. Hovedformålet med masteroppgaven var å vurdere tilsyn av stasjonsanlegg i regional- og sentralnettet mot forskriftens sikkerhetskrav angående berøringsspenning som kan oppstå under jordfeil. Hvilke målemetoder som ble benyttet under tilsynet og om de var kvalifiserte for anleggets utstrekning og jordingssystem. Oppgaven var et litteraturstudie av sikkerhetskravene og teorien bak. 227 rapporter fra tilsyn ble analysert og fremstilt i Pivottabeller. Basert på resultatene fra tilsyn og diskusjonen rundt disse ble følgende konklusjoner trukket: Majoriteten av stasjonsanleggene oppgir verdier som tilfredsstiller sikkerhetskriteriene til forskriften. Derimot mangler svært mange rapporter parametere de ble bedt om å oppgi ved tilsyn, det blir da vanskelig å analysere utført tilsyn. Det kan stilles spørsmål ved kunnskapsnivået angående tilsyn av berøringsspenninger i stasjonsanlegg. o Det kan være nødvendig med et kunnskapsløfte og det burde antagelig foreligge en mal angående tilsyn av stasjonsanlegg i regional- og sentralnettet Avgjørelse om eventuelt mer detaljerte beregninger, nye målinger eller tiltak bør tas i samråd med DSB for de 8 % av stasjonsanleggene som ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene til FEF 2006. Det anbefales å foreta et nytt tilsyn hvor også berøringsspenning simuleres eller beregnes. DSBs utskrev et krav om tilsyn, det oppga verdier som skulle rapporteres fra tilsyn. Disse verdiene er ikke nok til å gjengi et fullstendig bilde av stasjonsanlegget eller analyse av tilsynet utført. o Det burde defineres om det blir etterspurt jordfeilstrøm eller strøm til jord i fremtiden o Det vil være en fordel om det foreligger fullstendige rapporter fra tilsyn. o Forefinnes det en risikoanalyse ved tilsyn av stasjonsanlegg Målemetoder er sentralt for å etablere virkelige verdier for å avklare om jordingsanlegget bryter forskriftenes krav. 41 % av rapportene mangler oppgitt målemetode. o Strøminjeksjonsmetoden bør benyttes i tilknytning til store stasjonsanlegg. Tilsyn utført med varianter av Potensialfallmetoden vil trolig påføre store feilkilder ved måling i stasjonsanlegg i sentralnettet. o Alle potensielle feilkilder bør tas hensyn til ved bruk av Potensialfallmetoden i regionalnettet. Det må avgjøres om målemetoden er gjennomførbar i det geografiske området rundt stasjonsanlegget. 61, 8 % Regelen bør ikke benyttes som målemetode i stasjonsanlegg i regional- og sentralnettet. Det vil være nødvendig å foreta en visuell kontroll ved bruk av Kurvemetoden  Ved beregning av jordpotensialstigning ved potensialfallmetoden er det sentralt at verdien av strøm til jord er omtrentlig korrekt og det anbefales at denne simuleres for stasjonsanlegg hvor det foreligger reduksjonseffekter  Det kan være en fordel å benytte den ordinære Potensialfallmetoden og Potensiallfallmetoden med Tilbakemåling ved tilsyn og sammenligne tilsynelatende overgangsmotstand o Måling med tang anbefales ikke i stasjonsanlegg i regional- og sentralnettet. o Wennermetoden benyttes som forarbeid til simulering av jordpotensialstigning eller berøringsspenninger i stasjonsanlegget. o Det burde kontrolleres at alle jordelektroder er tilkoblet jordingssystemet ved målingernb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnergi og miljø, Elektrisk energiteknikken
dc.titleTilsyn av stasjonsanlegg i regional- og sentralnettetnb_NO
dc.title.alternativeTouch Voltage in High Voltage Substationsen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber114
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk,Institutt for elkraftteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record