Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSchmid, Rudolf
dc.contributor.advisorFalch, Berit Margrethe Hasle
dc.contributor.advisorHegstad, Solfrid
dc.contributor.authorHansen, Miriam
dc.date.accessioned2019-09-11T10:36:14Z
dc.date.created2018-06-11
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18771
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615655
dc.description.abstractSentralstimulerende midler brukes både som illegale rusmidler og til medisinsk bruk. Konsentrasjonsbestemmelse i serum utføres for å avdekke misbruk eller som kontroll i for- bindelse med terapeutisk legemiddelmonitorering. I denne oppgaven ble det utviklet og validert en ny kvantitativ analysemetode ved bruk av Ultra High Performance Liquid Chromatography-tandem Mass Spectrometry (UHPLC-MS/MS) for de fem sentralstimulerende midlene amfetamin, metamfetamin, 4-metylendioksy- metamfetamin (MDMA), 3,4-metylendioksyamfetamin (MDA) og ritalinsyre i serum. Prøve- opparbeidelsen ble delvis automatisert med Hamilton Star pipetteringsrobot med proteinfelling og 96-brønns Ostro fosfolipidfjerningsplater. Prøvevolumet var 100 µl, og acetonitril med 1 % maursyre ble benyttet som fellingsreagens. Kolonnen som ble brukt var Acquity BEH C18-kolonne (2,1 x 50 mm, 1,7 µm, Waters) med mobilfasegradient bestående av 5 mM ammoniumformat (pH 10,1) og acetonitril. Injeksjonsvolumet var 2 µl og analyse- tiden var 3,2 minutter. Positiv elektrosprayionisering (ESI+) ble brukt i MS/MS, med to Multiple Reaction Monitoring (MRM)-overganger for hver analytt; et kvantifiseringsion og et kvalifiseringsion. 13C-merkede intern-standarder ble benyttet for alle analyttene bortsett fra for ritalinsyre, hvor den deutererte intern-standarden ritalinsyre-d4 ble benyttet. Minste kvantifiserbare konsentrasjon for samtlige analytter lå mellom 25-200 nM, med deteksjonsgrenser lik 2,5-20 nM. Vektede kvadratiske kurver (1/x) innen analyttenes måleområde hadde R^2-verdier ≤ 0,999 for alle analyttene. Relativt standardavvik (RSD) innen en serie lå mellom 0,6-2,4 %. Mellom serier lå RSD fra 1,2 til 3,1 %, med avvik fra teoretisk verdi < 10 %. Ekstraksjonsutbytte var 77-88 %, og matrikseffekter korrigert med intern-standard var mellom 90 og 108 %. For areal av metamfetamin var overdraget etter en standard dobbelt så konsentrert som høyeste standard lik 20 % av laveste standard. Overdrag for de øvrige analyttene var < 11 %. Validering forøvrig viste tilfredsstillende resultat for variasjon i intern-standarder, ioneratio, retensjonstid, holdbarhet i opparbeidede kvalitetskontroller ved 4-10 °C og spesifisitet. Analysemetoden skal implementeres i rutinedrift ved Avdeling for klinisk farmakologi (AKF) ved St. Olavs hospital. Metoden skal erstatte to eksisterende metoder og vil spare tid, arbeidskraft, løsemidler og prøvevolum.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell kjemi og bioteknologi, Analytisk kjemien
dc.titleValidering av analysemetode for amfetaminer, ecstasy-stoffer og ritalinsyre i humant serum med bruk av pipetteringsrobot og UHPLC-MS/MSnb_NO
dc.title.alternativeValidation of a Method for Analysing Amphetamines, Ecstasy Compounds and Ritalinic Acid in Human Serum with the Use of Pipetting Robot and UHPLC-MS/MSen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber107
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap,Institutt for kjeminb_NO
dc.date.embargoenddate2021-06-11


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel