Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Bjørn
dc.contributor.authorLøvall, Kristoffer
dc.date.accessioned2019-09-11T09:12:05Z
dc.date.created2016-06-09
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14787
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615415
dc.description.abstractEtter produksjon av komponenter sammenstilles disse til et komplett produkt. Sammenstillingsprosessen er i mange tilfeller relativt enkel og repeterende for montøren. Dette kan føre til belastningsskader hos arbeideren. Hovedargumentet er økonomiske besparelser når automatisering av sammenstillingsprosesser introduseres som løsning. Store summer kan spares på å redusere manuell sammenstillingstid for et produkt, samtidig som montører unnlates flere repeterende prosesser. Produksjonsdata ved bedriften Framo Fusa AS er lagt til grunn når et konsept for robotisert sammenstilling av cargopumpedeler beskrives og forsvares. Bedriften har i lengre tid brukt atropomorfe robotarmer til bruk innen sveis og maskinmating, men har ikke utforsket mulighetene innen robotisert sammenstilling. Avhandlingen tar for seg generell teori rundt robotiserte prosesser med fokus på fleksibel sammenstilling. Robotteknologien utvikles stadig og med utviklingen øker fleksibiliteten. Fleksible produksjonsbedrifter som Framo Fusa, med et relativt lavt produksjonsvolum, kan benytte seg av dette og la samme robot montere et bredt spekter av sammenstillinger. Gjennom analyse av geometri og produksjonstall har 8 ulike sammenstillinger blitt valgt ut som gode eksempler til bruk i et løsningsforslag. I tillegg har en akselsammenstilling blitt vurdert som et godt forslag til videre utvikling av cellen. Kjernen i cella er en banemontert ABB IRB 4600-60/2.05 manipulator med automatisk verktøyveksler og påmontert kamera for identifisering av komponentposisjon og verifisering av sammenstillinger. Offline programmering i ABBs proprietære programvare Robotstudio har blitt benyttet for å simulere en full gjennomgang av sammenstillingsprosedyrene. Programmet har også fungert som et effektiviserende verktøy under den iterative utviklingen av løsningsforslaget, der alle mekanismer, I/O-signaler, logikk og sensorikk simuleres til det fulle og gir et godt overblikk for feilkilder som kan utbedres. En økonomisk analyse viser at løsningsforslaget gir en tilbakebetalingstid for investeringen på ca 30 måneder gitt produksjonstall fra 2015. En besparelse på 850 000 NOK kan økes til 1 300 000 NOK om akselsammenstillingen implementeres i en videre utvikling av cellen. Med et fortsatt samarbeid mellom utviklingsavdelingen og avdeling for metode og prosess vil en helautomatisert løsning av komplett pumpesammenstilling være mulig på sikt. Produksjonsdata ved bedriften Framo Fusa AS er lagt til grunn når et konsept for robotisert sammenstilling av cargopumpedeler beskrives og forsvares. Bedriften har i lengre tid brukt atropomorfe robotarmer til bruk innen eksempelvis sveis og maskinmating, men har ikke utforsket mulighetene innen robotisert sammenstilling. Avhandlingen tar for seg generell teori rundt robotiserte prosesser med fleksibel sammenstilling i fokus. Robotteknologien utvikles stadig og med denne utviklingen øker fleksibiliteten. Fleksible produksjonsbedrifter som Framo Fusa, med et relativt lavt produksjonsvolum, kan benytte seg av dette og la samme robot montere et bredt spekter av sammenstillinger. Gjennom analyse av geometri og produksjonstall har 8 ulike sammenstillinger blitt valgt ut som gode eksempler til bruk i et løsningsforslag. I tillegg har en akselsammenstilling blitt vurdert som et godt forslag til videre utvikling av cellen. Kjernen i cella er en banemontert ABB IRB 4600-60/2.05 manipulator med automatisk verktøyveksler og påmontert kamera for identifisering av komponentposisjon og verifisering av sammenstillinger. Offline programmering i ABBs proprietære programvare Robotstudio har blitt benyttet for å simulere en full gjennomgang av sammenstillingsprosedyrene. Programmet har også fungert som et effektiviserende verktøy under den iterative utviklingen av løsningsforslaget, der alle mekanismer, I/O-signaler, logikk og sensorikk simuleres til det fulle og gir et godt overblikk for feilkilder som kan utbedres. En økonomisk analyse viser at løsningsforslaget gir en tilbakebetalingstid for investeringen på ca 30 måneder gitt produksjonstall fra 2015. En besparelse på 850 000 NOK kan økes til 1 300 000 NOK om akselsammenstillingen implementeres i en videre utvikling av cellen. Med et fortsatt samarbeid mellom utviklingsavdelingen og avdeling for metode og prosess vil en helautomatisert løsning av komplett pumpesammenstilling være mulig på sikt.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectProduktutvikling og produksjon, Produktutvikling, beregning og bearbeidingen
dc.titleRobotteknisk system for automatisert sammenstilling av cargopumpedelernb_NO
dc.title.alternativeRobotic System for Automated Assembly of Cargo Pump Partsen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber188
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for maskinteknikk og produksjonnb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record