Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWelo, Torgeir
dc.contributor.authorAarøen, Wenche Alicabo
dc.date.accessioned2019-09-11T09:08:23Z
dc.date.created2014-09-09
dc.date.issued2014
dc.identifierntnudaim:10350
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615245
dc.description.abstractGjennom de senere årene har bedrifter forsøkt å øke sin konkurranseevne ved å implementere prinsipper fra lean i sine produktutviklingsprosesser. For å oppnå et suksessfullt resultat av slike tiltak er det viktig å forstå at lean er en filosofisk tankegang fremfor prinsipper fra et verktøyskrin. En må ha en forståelse for ens egen bedrift og en må kartlegge hva en ønsker å oppnå ved å forbedre sine eksisterende prosesser. Fremfor alt må en forstå de underliggende årsakene bak lean praksis. Forskningsprosjektet SFI Norman har etablert en modell for lean produktutvikling (PU), som er spesielt tilpasset norske bedrifter og forhold. Modellen er delt inn i seks hovedkomponenter med tilhørende karakteristikker som beskriver viktige aspekter i lean PU praksis. Dette har gitt utgangspunkt til en kvantitativ spørreundersøkelse bestående av seks kategorier, hvor bedriftene rangerer sin PU praksis. I tillegg er det inkludert en kategori som har til hensikt å måle prestasjoner i PU. Femtifem bedrifter med til sammen 306 respondenter har deltatt. Denne rapporten vil benytte undersøkelsens resultater sammen med ulike kvalitative metoder for å identifisere de viktigste faktorene hos en av hovedkomponentene, Stabilisering. Ved bruk av trianguleringsmetodikk kombineres de kvantitative resultatene med resultater fra en tidligere workshop med alle Norman bedriftene og dybdeintervjuer av et lite utvalg av spørreundersøkelsens populasjon. Rapportens overordnede mål er å skape en økt forståelse for hvilke forhold (innenfor organisasjon, bedriftsmiljø, ledelse og infrastruktur rundt PU-teamet) som er viktige for å stabilisere PU prosessen. Andre mål er også å beskrive hvordan ulike faktorer påvirker prestasjoner i PU og forklare eventuelle avhengigheter mellom dem. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at bedriftene stiller seg nøytrale til om de har stabiliserende elementer i sin PU praksis. Unntaket er valg av nøkkelleverandører. Dette kan ha sammenheng med vareproduksjon i Norge. Det har ikke blitt funnet en sammenheng for at stabilisering påvirker prestasjoner i PU. Det trengs mer informasjon rundt prestasjoner i PU for å eventuelt finne dette. I en tidligere workshop ble femti erfarne ledere, rådgivere og produktutviklere samlet for å diskutere stabilisering hos en utvalgt casebedrift, fra Norman prosjektet. Resultatene gir et helhetlig perspektiv av avhengigheter for stabilisering. Dette bekrefter at sub-tema for stabilisering i lean PU modell er sentrale elementer for en stabil prosess. I tillegg viser resultatene at stabilisering også er avhengig av kunnskapsledelse og måling av innovasjon og produktutviklingsprosesser. Seks bedrifter fra spørreundersøkelsen ble intervjuet. Dette var bedrifter som produserer høyteknologiske produkter for business-to-business. Dybdeintervjuene gir et mer nyansert bilde av spørreundersøkelsen og det kommer tydeligere frem at aktualiteten av sub-temaene i stabilisering også er avhengig av parametere som bedriftenes størrelse, grad av innovasjon og type produkter. Det kommer også frem at kvalitet og leveranse er viktigere enn pris ved valg av nøkkelleverandører. Selv om de kvantitative resultatene viser at bedriftenes PU praksis stiller seg nøytrale til elementer fra lean stabilisering, betyr ikke det at elementene ikke er relevante tema for norsk vareproduserende industri. Viktigste faktorer i stabilisering er per dags dato er valg av leverandører, kunnskapsledelse, og måling av innovasjon og produktutviklingsprosesser. Da andre sub-tema er bekreftet relevante, bør også disse inngå i en implementeringsstrategi av lean stabilisering.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectProduktutvikling og produksjon, Produktutvikling og materialeren
dc.titleDrivere for stabilisering innenfor Lean produktutvikling - Identifisering av organisatoriske og operasjonelle faktorer som påvirker prestasjonernb_NO
dc.title.alternativeLean Product Development Stability Drivers - Identifying Environmental Factors that Affect Performanceen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber135
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for maskinteknikk og produksjonnb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel