Show simple item record

dc.contributor.advisorSørensen, Bjørn Eske
dc.contributor.advisorBerg Larsen, Rune
dc.contributor.authorSvergja, Elise
dc.date.accessioned2019-09-11T09:02:26Z
dc.date.created2015-08-12
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:10357
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615177
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven har vært å få en bedre forståelse av hvordan den massive kvarts-turmalin (MQT)-bergarten ved Land s End i Cornwall har blitt dannet. Bergarten observeres som melanokratisk, finkornet og består av hovedmineralene kvarts og turmalin. MQT-bergarten ligger i en grovkornet biotittrik granitt med megakryster av alkalifeltspat. Tynnslip av prøvene ble brukt for mikroskopiske undersøkelser, i tillegg til SEM-EDS- og mikrosonde-analyser. Formelberegning for turmalin ble gjennomført med bakgrunn i mikrosonde-resultatene. XRD-, XRF- og ICP-analyser ble kjørt for alle prøver. To væskeslip ble valgt for mikrotermometriske undersøkelser. Væskerike inneslutninger med en gass-fase (LV-inneslutninger) dominerte prøvene. LV-inneslutninger med solide faser (SVL-inneslutninger) ble også observert. I etterkant av de mikrotermometriske målingene ble salinitet og tetthet for inneslutningene regnet ut. Isokor-kalkuleringer ble også gjennomført. Bitene som ble anvendt under mikrotermometriske målinger ble senere brakt til SEM-CL. Salthauger fra decripiterte væskeinneslutninger ble analysert ved SEM-EDS. Ut fra mikroskopiske undersøkelser klassifiserte man ulike turmalintyper ut fra optisk farge. I kronologisk rekkefølge, fra eldst til yngst, innehold prøvene mørkegul turmalin, lyseblå, hvit, mørkeblå, svart og aciculær grønn turmalin. Resultatet etter forskningen på MQT-bergarten tyder på at man har hatt et komplekst system. En B-rik magmatisk væske ble dannet ved fraksjonell krystallisasjon. Denne var anriket i inkompatible elementer, blant annet Sn. På grunn av sin lave viskositet har væsken segregert og blitt transportert til grunnere dyp. Den høysaline væsken førte til post-magmatisk sub-solidus-reaksjoner ved omvandling av primære mineraler i granitten ved temperaturer ned til 375°C. Hydrogenion-metasomatose førte til nedbryting av alkalifeltspat og dannelse av kvarts. Ut mot sidebergartskontakten hadde man en mindre konsentrasjon av H+, noe som førte til av feltspaten ble brutt ned til både kvarts og muskovitt. De høytempererte væskene førte til turmalinisering av biotitt og krystallisasjon av lyseblå og hvit-gul turmalin, i tillegg til magmatisk kvarts og apatitt. Megakrystene av alkalifeltspat finnes i dag som drusrom med kvartskrystaller. En oppsprekking i systemet førte til tilførsel av noe Fe-rikt meteorisk vann. Dette resulterte i økt innhold av Fe og Sn i mørkeblå turmalin som krystallisasjon ved 360°C. En senere oppsprekking førte til en større tilførsel av meteorisk vann i systemet og dannelse av hydrotermal kvarts. Svart og grønn turmalin ble krystallisert under denne episoden. Høyt innhold av de sekundære væsker førte til økt O2 og pH i systemet, som resulterte i dannelse av kassiteritt ved 315-330°C og lavsaline forhold. Forskningen gjort i denne masteroppgaven viser er at MQT-bergarten både representerer det magmatiske og det hydrotermale system. Oppkonsentrering av blant annet B og Sn i det magmatiske system er henholdsvis nødvendig for dannelsen av turmalin og gir mulighet for dannelse av kassiteritt.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectGeologi, Berggrunns- og ressursgeologien
dc.titleAnalyse av den massive kvarts-turmalin-bergarten ved Nanjizal Bay, Cornwall - En geokjemisk og mikrotermometrisk studienb_NO
dc.title.alternativeAnalysis of the Massive Quartz-Tourmaline Rock at Nanjizal Bay, Cornwall - A geochemical and microthermometric studyen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber220
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for geovitenskap og petroleumnb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record