Show simple item record

dc.contributor.advisorGrøv, Eivind
dc.contributor.authorPedersen, Magnus Olai
dc.date.accessioned2019-09-11T09:01:58Z
dc.date.created2018-06-11
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19142
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615140
dc.description.abstractOppgaven vil i hovedsak handle om undersjøiske vegtunneler og minste bergoverdekning. Fokuset vil ligge på de forskjellige faktorene som vil ha innflytelse på utbyggingen av undersjøiske vegtunneler. I tillegg vil det fokuseres på hvordan disse faktorene innvirker på og/eller innvirkes av minste bergoverdekning. Faktorene som er inkludert i oppgaven er: Geologi. Undersøkelsesmetode. Problem. Drivemetode. Tunnelkostnad. Første delen av oppgaven tar for seg faktorer som har innflytelse på valg av minste bergoverdekning i undersjøiske vegtunneler. Eksempler på slike faktorer er svakhetssoner, bergmassekvalitet, bergartstype og dybde. Disse faktorene er beskrevet, analysert og diskutert i oppgaven. Andre del av oppgaven tar for seg undersøkelsesmetodene som brukes for undersjøiske vegtunneler og valg av minste bergoverdekning. Undersøkelsesmetodene som er sett på i oppgaven er akustisk seismikk, refraksjonsseismikk og retningsorientert kjerneboring. Metodenes bruksområde og begrensninger er beskrevet og vurdert i oppgaven. Usikkerheten knyttet til disse metodene er også vurdert. Tredje del av oppgaven tar for seg problemene som kan oppstå i undersjøiske vegtunneler. I undersjøiske vegtunneler kan det oppstå mange problemer, blant annet utrasinger og innlekkasje av vann. Usikkerheten knyttet til de forskjellige undersøkelsesmetodene kan innvirke på disse problemene. Hvilke problem som kan oppstå og hvordan usikkerheten innvirker på disse problemene er tatt for seg i oppgaven. Fjerde del av oppgaven tar for seg tunnelens drivemetode gjennom problematiske områder. Ut fra forundersøkelsene vil det være mulig å beregne hvor i tunnelen problemer kan oppstå. Under utbygging vil det være viktig at disse områdene blir tatt hensyn til. I disse områdene kan det gjennomføres forskjellige tiltak som kan gjøre det enklere å drive tunnelen. Eksempler på tiltak som kan utføres i undersjøiske vegtunneler er forinjeksjon, forbolting og sonderboring. Disse tiltakene vil bli tatt for seg i oppgaven. Femte del av oppgaven tar for seg tunnelens kostnader. Både forundersøkelsene, problemene og drivingen vil påvirke tunnelens kostnader. De forskjellige kostnadene i forbindelse med undersjøiske vegtunneler er tatt for seg i denne oppgaven. Dette inkluder de totale tunnelkostnadene, de totale byggekostnadene, sikringskostnadene, injeksjonskostnadene og drivekostnadene. I hovedsak er det fokusert på hvordan minste bergoverdekning innvirker på disse kostnadene. Sjette og siste del av oppgaven tar for seg seks forskjellige undersjøiske vegtunneler i Norge. De fem faktorene nevnt over er vurdert for hver tunnel og deretter sammenlignet. Denne delen vil ha stor innflytelse på oppgavens avsluttende konklusjon.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectTekniske geofag, Ingeniørgeologi og bergmekanikken
dc.titleKritisk minste bergoverdekning i undersjøiske vegtunneler.nb_NO
dc.title.alternativeMinimum rock cover in subsea roadtunnelsen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber215
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for geovitenskap og petroleumnb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record