Show simple item record

dc.contributor.advisorBargel, Terje Harald
dc.contributor.authorRønningen, Ellen Sophie Sverdrup
dc.date.accessioned2019-09-11T09:01:56Z
dc.date.created2018-06-12
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:16330
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615137
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg to områder på Vestlandet, Stordalen (Hordaland/Sogn og Fjordane) og Utvik (Sogn og Fjordane), som 24. juli 2017 ble rammet av skred- og flomhendelser. Målet med oppgaven har vært å undersøke skredhendelsene i de to områdene, for å få en forståelse av hva som forårsaket hendelsene, og om lignende hendelser kan forventes i fremtiden. Skredhendelsene i de to områdene ble kartlagt og undersøkt gjennom feltarbeid, og innsamlede data ble brukt for videre kartanalyser. Nedbørdata ble analysert og sammenlignet med terskelverdier for skred. Videre har det blitt undersøkt hvordan hendelsene ble håndtert av jordskredvarslingstjenesten. Resultater viser en tydelig korrelasjon mellom skredhendelsene og intens, kortvarig nedbør. Det er sett at løsmasseskredenes karakteristikk og omfang bestemmes av landskapet ved forskjellige geografiske lokaliteter. Løsmasseskred kan videre bli utløst ved forskjellige mekanismer innenfor ett og samme område ved kraftig og intens nedbør. De ble ikke varslet om jordskredfare i noen av områdene, men et OBS-varsel ble utsendt for Sogn og Fjordane. Jordskredvarselet tar høyde for høy vannmetningsgrad i jorden, men resultater viser at løsmasseskred kan utløses ved tørre jordforhold dersom nedbøren er kortvarig og intens. Ettersom klimaprognoser viser flere hendelser med ekstremvær, er det svært uheldig at slike hendelser ikke fanges opp i varslingen. Resultater viser at døgnnedbør ikke er tilstrekkelig for analysering av skred utløst av intens og kortvarig nedbør. Det ville derfor være fordelaktig om nedbørstasjonsnettet ble utvidet, og at målinger ble registrert med bedre oppløsning. Dette for å forbedre grunnlagsdata for utvikling av nedbørsterskler for kortvarig og intens nedbør til bruk i jordskredvarsling.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectGeologi, Miljø- og geoteknologien
dc.titleUtløsende årsaker til løsmasseskred i Utvik og Stordalen 24. juli 2017nb_NO
dc.title.alternativeTriggering factors prior to debris flowsen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber177
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for geovitenskap og petroleumnb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record