Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØverli, Jan Arve
dc.contributor.authorAsk, Christian
dc.contributor.authorKvittingen, Kjetil
dc.date.accessioned2019-09-11T08:34:16Z
dc.date.created2016-06-10
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15546
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614852
dc.description.abstractOppgaven har som hensikt å vurdere tilstanden til Storseisundet bru og gjennomføre lastanalyser etter dagens lastforskrifter. Det har vært fokus på å tilrettelegge for å nytte lastanalysen til videre arbeid med f.eks. ikke-lineære elementanalyser. Brua er modellert i NovaFrame med alle byggefaser og tilhørende lastvirkninger. Det er totalt tatt hensyn til 29 lastkombinasjoner som er benyttet til kapasitetskontroller av brubjelken for alle snitt i bruks- og bruddgrensetilstand iht. til dagens regelverk. Ved beregning av skjær har man tatt hensyn til effekten av skrå gurter ved å bruke den konvensjonelle metoden gitt i den tyske standarden og Helge Brå sin metode for effektivt skjær. Metodene er sammenlignet og effekten av endrende vinkel på betongtrykkstaven er vurdert. Resultatene fra bruddgrensetilstanden viser at moment-, skjær- og torsjonskapasiteten i enkelte snitt ikke var tilstrekkelig mens gjennomlokking og kontroll av støpeskjøter var tilfredsstillende etter dagens regelverk. Strekkspenninger ble påvist i bruksgrensetilstanden ved enkelte seksjoner og i noen av disse seksjonene ble spennings- og rissviddebegrensningen overskredet. Trykkspenningene var innenfor tillat begrensning for de fleste elementer med unntak av enkelte som overskred grensen for antagelse om lineært kryp.   Skadeomfanget på brua var ikke kartlagt så en befaring og vurdering ble foretatt med inspeksjon av ytre og indre fasade av brukassen. Observasjonene på befaringen viste at brua hadde en del diagonale skjærriss og langsgående riss fra oppspenningsfasen samt andre mindre riss. Hvorav noen var over tillat rissvidde.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Konstruksjonen
dc.titleDimensjonering av Storseisundet bru i bruks- og bruddgrensetilstandennb_NO
dc.title.alternativeDesign of Storseisundet bridge in service and ultimate limit stateen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber199
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel