Show simple item record

dc.contributor.advisorNord, Natasa
dc.contributor.advisorJulin, Rolf
dc.contributor.authorNørstebø, Kristin
dc.date.accessioned2019-09-11T08:27:40Z
dc.date.created2018-07-01
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19779
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614836
dc.description.abstractI Norge er det strenge krav til energibruk i leilighetsbygg og byggereglene stiller krav om minst 60 % energifleksibel oppvarming. Dette har gjort at etterspørselen etter effektive og billigere løsninger for vannbåren oppvarming er økende. I Kristiansand er det utviklet en løsning som bruker tappevannet som energibærer og som har fjernet hele den tradisjonelle varmekretsen. Varmebehovet dekkes ved å bruke varmt tappevann med 65 °C som energibærer til lavtemperatur varmeavgivere. For å sammenligne tradisjonell løsning med tappevannsløsningen ble det gjort beregninger for et eksempelbygg med 12 leiligheter for begge løsningene. Eksempelbygget hadde et varmebehov på 41 kW og samtidig vannmengde for tappevann på 1,1 l/s. Resultatene fra begningene viser at tappevannsløsningen har; 53 % mindre sirkulert vannmengde. 46 % færre installerte rørmeter Beskjeden økning i rørdiameter i turledning for tappevann, fra DN32 til DN40. 30 % redusert varmetap 70 % redusert effektbehov til pumpesirkulasjon ved dimensjonerende forhold 54 % reduksjon i kostnad for rør og komponenter i røranlegget Reduksjon i antall rør fører til plassbesparelse og lavere investeringskostnad. At rørnett for varme er fjernet reduserer driftskostnadene og energiforbruket fordi en har mindre sirkulert vannmengde, mindre varmetap og mindre pumpearbeid. Det har vist seg vanskelig å få tilgang på beregninger av montasjekostnader fra rørleggere for begge løsningene, men utførende rørleggere med erfaring fra tappevannsløsningen forteller om en raskere og kortere prosjektering- og monteringstid. Tidsbesparelsen er spesielt knyttet til bruk av prefabrikkerte varmevekslerskap som kommer monteringsklare med riktige tilslutninger til byggeplass. En innføring av tappevannsløsningen vil gjøre leilighetsbygg energifleksible og energieffektive samtidig som det overholder byggereglene i TEK17. Tappevannsløsningen gjør at varmekretsen i leilighetene er uavhengig av hverandre. Den vil gi fordeler for beboer, men også for rørleggere og driftspersonell i form av: Bedre tilpasning til den enkelte beboers behov Muligheter for å stenge av varmeanlegget hvis leilighet er ubebodd Mer effektiv sommerdrift fordi en kan holde i gang en gulvvarmekurs uten å måtte holde i gang et separat røranlegg for oppvarming. Bedre driftssikkerhet fordi feil i en leilighet vil ikke påvirke de andre leilighetene. Det vil også være enklere å oppdage feilen. Tappevannsløsningen legger til rette for individuell fakturering av forbruk basert på måling av vannmengder. Måledata fra bygg i drift med tappevannsløsningen viser at løsningen fungerer som forutsatt. Over fjernvarmeveksleren på primærsiden var det i løpet av et år en gjennomsnittlig returtemperatur på 34,5°C, med en variasjon fra 18 °C til 40°C. Sammenlignet med bygg med andre vannbårne løsninger er denne returtemperaturen lav. Fra måledata går det frem at returtemperaturen i tappevannsløsningen også er jevnere med mindre variasjoner enn den tradisjonelle løsningen Tappevannsløsningen er bedre til å kompensere for variasjoner i varmebehov både som følge av beboernes vaner, men også endringer i utetemperatur. En god og jevn regulering gir bedre driftsforutsetninger og lavere energiforbruk. For fjernvarmebransjen har tappevannsløsningen vist seg å gi god vannavkjøling som er ettertraktet fordi det gir bedre utnyttelse av anleggsinvestering og lavere driftskostnader i fjernvarmenettet. Ved innføring av tappevannsløsningen trenger hvert bygg mindre vannmengde som vil øke kapasiteten i et eksisterende fjernvarmenett. Tappevannsløsningen fremstår som en driftssikker og energieffektiv løsning for vannbåren varme i nye leilighetsbygg.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnergibruk og energiplanlegging, Energibruk i bygningeren
dc.titleDokumentering og evaluering av ny teknisk løsning for vannbåren varme i norske leilighetsbyggnb_NO
dc.title.alternativeDocumentation and assessment of a new technical solution for hydronic system in Norwegian residential buildingsen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber143
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for energi- og prosessteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record