Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStene, Jørn
dc.contributor.advisorMartin Mathisen, Hans
dc.contributor.advisorHøseggen, Rasmus
dc.contributor.advisorRådstoga, Olav
dc.contributor.authorNordang, Ivar Flugekvam
dc.date.accessioned2019-09-11T08:26:38Z
dc.date.created2015-06-11
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12961
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614816
dc.description.abstractPowerhouse Kjørbo består av to sammenhengende, rehabiliterte kontorbygg på totalt 5 180 m2 ved Kjørboveien 18-20, i Sandvika. Byggene er rehabilitert til nullutslippsbygg (Zero Emission Building) og skal oppnå null netto CO2-utslipp over livssyklusen, inkludert utslipp fra bygging, materialer, drift og riving. Brukerutstyr er ikke medregnet. Elektrisitetsproduksjon fra solcellepaneler sørger for at bygget produserer mer energi enn det bruker, gjennom livsløpet. Powerhouse Kjørbo har også oppnådd den høyeste klassifiseringen, «Outstanding», i miljøklassifiseringen BREEAM-NOR (NGBC, 2015). Det benyttes energibrønner i grunnfjellet og en kombinert varmepumpe og kjølemaskin for å dekke varme- og kjølebehov i bygget. En egen varmepumpe brukes til oppvarming av tappevann. I denne masteroppgaven analyseres og vurderes varme- og kjølesystemet på Powerhouse Kjørbo, med hovedvekt på energibrønnene, varmepumpene og systemløsningen for termisk energiforsyning. Det presenteres også forslag til forbedringer av eksisterende anlegg, og en helt ny alternativ systemløsning. På bakgrunn av analysen og den alternative systemløsning-en foreslås det ti retningslinjer for utforming, dimensjonering og drift av bergvarmebasert termisk energiforsyning, for kontorbygg med passivhus eller ZEB-standard.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectProduktutvikling og produksjon, Energiforsyning og klimatisering av bygningeren
dc.titleAnalyse av varme- kjølesystemet ved Powerhouse Kjørbonb_NO
dc.title.alternativeAnalysis of the Heating and Cooling System at Powerhouse Kjørboen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber178
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for energi- og prosessteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel