Show simple item record

dc.contributor.advisorAasland, Trond
dc.contributor.authorLauritsen, Ingrid Kalin
dc.date.accessioned2019-09-10T14:00:13Z
dc.date.available2019-09-10T14:00:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614560
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøker jeg om det finnes noen sammenheng mellom endringer i kjønnsnormer og i media, og videre om nye medier og opinionsledere faktisk skaper mulighet for endring innen kjønnsstrukturer. Jeg har valgt å ta for meg publikasjoner av treningsinfluencere på Instagram, fordi de legger til rette for at kroppen kan vises i selvrepresentasjonen, og dermed at både stereotypiske fremstillinger av menn og kvinner kan bli vist eller eventuelt avvist. På bakgrunn av dette har jeg formulert en problemstilling som lyder slik: Hvordan portretteres kjønn av mannlige og kvinnelige treningsinfluencere på Instagram, og bryter de med eller følger de kjønnsnormer og kjønnsstereotyper? For å kunne svare på problemstillingen har jeg gjennomført en innholdsanalyse basert på de utvalgte treningsinfluencernes publikasjoner, hvor analysens spørsmål er utformet etter relevante teorier om kjønn. Deretter diskuterer jeg resultatene og trekker frem strukturasjonsteori og teorier om det refleksive selvet som særlig relevante for endring i kjønnsstrukturer. Avslutningsvis belyser jeg de viktigste poengene som kom frem i diskusjonen om både utradisjonelle og tradisjonelle fremstillinger av kjønn. Problemstillingen blir tatt opp igjen, og jeg viser hvordan jeg har forsøkt å besvare den.
dc.description.abstractIn this survey, I seek to find if there is any correlation between changes in gender norms and in media, and further on if new media and opinion leaders possess potential to make changes in gender structures. The empiricism is based on posts by exercise influencers on Instagram, because they, arguably, have the possibility to use their own body in their self-representation, and because they can either base their self-representation on stereotypical presentations of gender or choose to reject them. Based on this, the research question is: How is gender portrayed by male and female exercise influencers on Instagram, and do they differ from, or do they follow, gender norms and gender stereotypes? To answer the research question I have completed a content analysis based on the exercise influencers posts, and the specific questions in the analysis consist of theoretical perspectives on gender. Thereafter, I discuss the results and suggest theory of structuration and theories on the reflexive self as particularly relevant when discussing changes in gender structures. Finally, I highlight the most interesting points from the discussion about both traditional and non-traditional representations of gender, and explain how the research question has been discussed and attempted answered.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSelvfremstilling og kjønn i treningskultur på Instagram
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record