Show simple item record

dc.contributor.advisorNesse, Martin
dc.contributor.authorHansen, Ane Lian
dc.date.accessioned2019-09-06T14:12:51Z
dc.date.available2019-09-06T14:12:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613740
dc.description.abstractSammendrag Hensikten med denne bacheloroppgaven er å se nærmere på toppidrettslinjenes kunnskap og kompetanse. Oppgaven tar i all hovedsak for seg organisasjonskulturens tause kunnskap som illustreres av tidligere erfaringer. I 2008 kom tilbudet om spisset toppidrett i norsk videregående skole. Tilbudet er forbeholdt morgendagens toppidrettsutøvere, det vil si de aller beste utøverne i sin gren. Gjennom god tilrettelegging som gjenspeiles av kunnskapsrike lærere og godt samarbeid skal tilbudet gagne eleven. Kunnskap har utviklet seg til å bli et viktig konkurransefortrinn i en organisasjonskultur og enkelte kulturer oppnår større suksess enn andre. På bakgrunn av dette undersøker denne oppgaven hvordan en kan forstå taus kunnskap i organisasjonskulturen hos en toppidrettslinje. For å besvare oppgavens problemstilling ble et kvalitativt forskningsdesign benyttet. Fire informanter fra to ulike toppidrettslinjer ble rekruttert til oppgaven. Det ble gjennomført dybdeintervjuer av alle de fire informantene. En intervjuguide var på forhånd utformet for å strukturere intervjuene. Gjennom sorteringsbasert koding ble resultatene fra intervjuene etablert. Resultatene fra oppgaven viser at begge toppidrettslinjene benytter seg av tidligere erfaringer i undervisningen. Tilrettelegging og samarbeid synes også å være av betydning. I tillegg viser resultatene at begge toppidrettslinjene virket å være opptatt av helheten rundt eleven med tanke på ferdighetsutvikling. Toppidrettslinjene synes å skille seg fra hverandre i form av ulik utdanningsbakgrunn. Resultatene gir også et uttrykk for at taus kunnskap kan være en ressurs i en toppidrettslinjes organisasjonskultur. Nøkkelord: Taus kunnskap, organisasjonskultur, toppidrett
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTaus kunnskap og toppidrettslinja
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record