Show simple item record

dc.contributor.advisorBlankenburg, Detlef
dc.contributor.authorHagen, Øyvind Jonassen
dc.date.accessioned2019-09-06T14:05:54Z
dc.date.available2019-09-06T14:05:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613421
dc.description.abstractI denne oppgaven utvikles det et nytt strekkaggregat til kompaktor på oppdrag fra Orkel AS. Bakgrunnen ligger i utilstrekkelig kvalitet, og høy innkjøpspris på dagens strekkaggregat som kjøpes ferdig fra finske Agronics OY. De mest kritiske feilene er tannhjul som slites, og lager som tar inn vann, ruster og går tregt. Disse problemene løses ved at tannhjulene som benyttes endres fra plast til stål, samt blir beskyttet av et deksel som hindre fremmede partikler i å komme i kontakt med tannhjulene. Lagrene sikres mot inntrenging av regnvann ved å utforme et skjørt i komponenten som danner overgangen fra lageret til strekkrullen. I tillegg forbedres strekkeren ved at vekten reduseres og tyngdepunktet flyttes innover mot senter av pakkarmen. Samlet gir dette en 15 - 31% reduksjon i treghetsmoment, noe avhengig av hvilken rammeløsning som velges. Redusert treghetsmoment tillater raskere nødbremsing og gir et lavere kraftbehov ved akselerasjon av pakkarmen. Testing av prototypene viser at det er et betydelig forbedringspotensial når det kommer til strekking under våte forhold. Ved å benytte en overflatestruktur optimalisert for vanntransport på strekkrullene, kan strekkeffekten økes til 96 % av hva den er under tørre forhold, mot 70 % slik dagens strekkaggregat har. Pris på innkjøp og produksjon er estimert for hver komponent. Et samlet overslag varierer fra ca. 2300 kr til 5100 kr avhengig av hvilke løsninger som velges. Selv om dette overslaget ikke er helt presist, antyder det at det nyutviklede strekkaggregatet kommer under opprinnelig innkjøpspris på kr 6650.
dc.description.abstractIn this thesis a new protract unit for compactors is developed on behalf of Orkel AS due to unsatisfactory quality, and a high price of purchase on the current protract unit which is bought ready to use from Finnish Agronic OY. The most critical faults are worn spur gears, and roller bearings that takes in water, rusts and thereby stop running smoothly. These problems are solved respectively by changing the current plastic gears to steel gears, as well as using a protective cover over the gears, thus preventing foreign particles from reaching the gears. Water intake in the bearings is prevented by designing skirts in the components connecting the bearings with the protract rollers. Furthermore, the protract unit is improved by reducing the weight as well as moving the centre of gravity closer to the rotational centre of the wrapping arm. This gives a combined reduction in moment of inertia by some 15 - 31 % depending of which frame alternative that is chosen. Reduced moment of inertia allows faster emergency braking and reduces the need for power under acceleration of the wrapping arm. Test carried out on the prototypes show significant room for improvement regarding protracting under wet conditions. By using a surface structure optimized for water displacement on the protract rollers, the degree of protraction can be increased to 96 % of what occurs during dry conditions, from the 70 % the current model yields. Price of purchase and production is estimated for every component. A combined approximation varies from NOK 2300 to NOK 5100, depending on which alternatives being chosen. The accuracy of this approximation is not to be considered very high, however it implies the new protract unit comes under the current cost of purchase of NOK 6650.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleStrekkaggregat av plastfilm til kompaktor
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record