Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHolden, Christian.
dc.contributor.authorÅgotnes, Joachim J.
dc.contributor.authorRolland, Kasper E.
dc.contributor.authorMyhren, Joakim
dc.date.accessioned2019-09-06T14:05:52Z
dc.date.available2019-09-06T14:05:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613416
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver byggeprosessen av en kompressorlab, fra teori til ferdig produkt. Oppgaven skal gi leseren et innblikk i tankegang og utforming av prosjektet. Laben er bygget på NTNUs verksted på Valgrinda, hvor oppstarten av prosjektet var 15. februar 2019, hvor design og byggeprosess ble påbegynt. Varigheten av prosjektet var tre måneder, da innlevering av rapporten var 20. mai. Prosjektet var omfattende, og det måtte derfor jobbes effektivt om laben skulle ferdigstilles innen prosjektets sluttdato. Det skal demonteres en eksisterende kompressorlab, og rekonstrueres en ny og forbedret lab. Prosjektet krever derfor dyp teoretisk forståelse innen rørdesign, konstruksjonsteknikk og matematikk. Prosjektet innebærer også mye praktisk arbeid i form av sveising, sponfraskillende arbeid og materialforståelse. Kompressorlaben skal også styres fra en datamaskin, og det kreves derfor noe forståelse innen programmering og elektronikk. En del av oppgaven er å gjenbruke komponenter fra den tidligere kompressorlaben, for å holde prosjektkostnadene nede. Økonomi og administrasjon er derfor et aspekt av rapporten som må tas hensyn til, da prosjektet er finansiert av NTNU. Prosjektet er sammensatt av mange ulike fagfelt.
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes the construction process of a compressor lab, from theory to finnished product. The purpose of this report, is to give the reader an insight into the mindset and the design of the project. The lab is built in NTNU's workshop, at Valgrinda campus. The start-up date of the project was February 15, 2019 where the design, and construction phase started. The duration of the project was three months long, as the submission of was due on May 20. The project is extensive and it must therefore be worked effectively if the compressor lab is to be completed within the deadline. An existing compressor lab is to be dismantled, and a new and more efficient lab must be reconstructed. The project therefore requires a great deal of theoretical knowledge in; Piping Design, Engineering, Physics and Mathematics. The task also entails much practical work in the form of welding, machining, material knowledge and basic constructional understanding. The compressor lab must be controlled from a computer and it's therefore required some knowledge in programming, and electronics. The task also asks that it should recycle parts from the original lab to lower the cost of the project. Therefore is finance and administration also an aspect of the report that must be taken into account, as the project is financed by the university. The bachelor thesis is a complex task of many different disciplines.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKonstruksjon av kompressorlab til bruk i undervisning
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel