Show simple item record

dc.contributor.advisorCarstensen, Tove
dc.contributor.authorHågensen, Emilie
dc.contributor.authorHagen, Una Martine
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:16Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613270
dc.description.abstractTittel: “Hvordan fysisk aktivitet påvirker mestring i hverdagen hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser”. Bakgrunn: Temaet for besvarelsen er fysisk aktivitet i sammenheng med alvorlige psykiske lidelser. Det var ønskelig å undersøke hvordan fysisk aktivitet påvirket hverdagen hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser, og hvordan det kan gjøre det lettere å mestre aktivitetene i hverdagen. Vi har selv positive erfaringer ved det å være i fysisk aktivitet, og ønsket derfor å undersøke om mennesker med alvorlige psykiske lidelser ville oppleve samme effekt som oss. Metode: Metoden som er brukt i denne besvarelsen er et litteraturstudie. Fem vitenskapelige artikler ble valgt ut i tråd med problemstillingen, gjennom søk i ulike databaser. Sammen med relevant teori ble resultatene diskutert opp mot problemstillingen. Problemstilling: “Hvordan kan fysisk aktivitet bidra til at mennesker med alvorlige psykiske lidelser kan mestre hverdagen?”. Resultat: Resultatene fra artiklene er analysert og bearbeidet ut i fra hva de omhandler. Hovedfunnene viste at flere hadde positive erfaringer rundt fysisk aktivitet. Videre viser resultatet at fysisk aktivitet førte til redusert angst og stressfølelse. I tillegg til at det å være aktiv viste seg å ha en sammenheng med bedring. Fysisk aktivitet ble sett på som viktig for helsen, og både fysiske og psykiske helsefordeler ved å engasjere seg i fysisk aktivitet ble nevnt. Avslutning: Besvarelsen viser at aktivitet ga en følelse av glede, velvære og positiv innvirkning på tankegangen. Det er utfordrende å fastslå i hvilken grad fysisk aktivitet påvirker mestring av hverdagen hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Avslutningsvis kan fysisk aktivitet ha en positiv påvirkning og bidra med motivasjon til å utføre aktiviteter og mestring av hverdagen. Nøkkelord: Fysisk aktivitet, alvorlige psykiske lidelser og mestring av hverdagen.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFysisk aktivitet og mestring i hverdagen hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record