Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRosvoldaunet, Lars Gunnar
dc.contributor.authorKaland, Dagny, Vikjord & Solem, Cecilie, Skylstad
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:13Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613260
dc.description.abstractBakgrunn: Ved tilpasning av høreapparater er det anbefalt å verifisere forsterkningen ved bruk av REM. Dette har tradisjonelt blitt gjort i en annen programvare enn den leverandørspesifikke programvaren man bruker for å tilpasse høreapparatet. Konsekvensen av dette blir at man må bytte mellom disse to programvarene underveis i tilpasningen om man ønsker å gjøre endringer på bakgrunn av REM-målingen. De siste årene har derimot flere høreapparatleverandører kommet med REM-løsninger integrert i egen programvare som i faglitteraturen kalles autoREMfit. Disse gjør det mulig å gjennomføre REM inne i den leverandørspesifikke programvaren, samt at programvaren automatisk justerer forsterkningen slik at den samsvarer med målforsterkningen til den tilpasningsregelen man har valgt. Formål: Å undersøke hvordan forsterkningen i et høreapparat samsvarer med målforsterkning når tilpasningen er gjort med autoREMfit i en leverandørspesifikk programvare. Metode: Høreapparater fra fem ulike høreapparatleverandører ble tilpasset med autoREMfit i de respektive leverandørspesifikke programvarene før en REM-måling ble gjennomført i Otosuite. Samme hørselstap ble lagt inn for alle deltakerne og tilpasningsregelen som ble brukt var NAL-NL2. Resultat: På generell basis ble det funnet størst avvik fra målforsterkning ved lave inputnivå (50 dB SPL), og da spesielt i bassområdet. Avvikene avtok med økt inputnivå og både ved 65 og 80 dB SPL lå de fleste gjennomsnittlige resultatene innenfor +/- 5 dB fra målforsterkning for alle leverandørene. Store individuelle variasjoner ble funnet ved alle inputnivå og for alle leverandører. Konklusjon: Selv om de gjennomsnittlige avvikene ikke nødvendigvis er så store ved 65 og 80 dB SPL inputnivå, fant vi store individuelle variasjoner som gjør at vi anbefaler bruk av manuell REM fremfor autoREMfit slik det fungerer i dag.
dc.description.abstractBackground: When fitting hearing aids, best practise is to verify the fit using REM. Traditionally this has been done with an independent software (REM software), and not the specific fitting software of the hearing aid manufacturer. This means that you have to change between the REM software and the fitting software if you want to finetune your fit based on the REM-results. In later years several hearing aid manufacturers have introduced an integrated REM-system to simplify this process, referred to as autoREMfit in the literature. This system makes it possible to do REM within the fitting software, as well as letting the fitting software automatically adjust gain to match target. Purpose: To compare hearing aid gain with target when hearing aids are fitted with autoREMfit. Method: Hearing aids from five different manufacturers were fitted with autoREMfit in their respective fitting software, REM were then conducted in Otosuite. The same hearing loss were applied for all participants and NAL-NL2 were selected as the prescriptive target. Results: The biggest deviations from target were found at low input levels (50 dB SPL), especially in the lower frequencies. As the input level increased, a better match to target was found. At both 65 and 80 dB SPL input level the average results were mostly within +/- 5 dB from target for all manufactures. Considerable individual differences were found at all input levels and with all manufacturers. Conclusion: Despite the average match to target being close at both 65 and 80 dB SPL input level, big individual variations were found which makes us recommend the use of manual REM instead of autoREMfit for the time being.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAutoREMfit – en sammenligning med manuell REM
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel