Show simple item record

dc.contributor.advisorLindseth, Marte-Kristine
dc.contributor.authorStiklestad, Ingeborg
dc.contributor.authorRomskaug, Margrethe Cecilie
dc.contributor.authorVik, Elly Merethe Horndal
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:12Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613258
dc.description.abstractSammendrag Hensikt: Målet med denne oppgaven er å undersøke om angitte ubehagsterskler påvirker anbefalt forsterkning og anbefalt maximum power output i høreapparatprogramvarer. Metode: Fem høreapparatprogramvarer ble undersøkt ved å benytte tre standardiserte audiogramkonfigurasjoner og estimerte normalverdier for ubehagsterskler. Det ble registrert tallverdier fra programvarene for anbefalt forsterkning ved 50, 65 og 80 dB input i tillegg til anbefalt maksimum power output, ved frekvenser fra 0.5-8 kHz. Differanseverdier ble utregnet med utgangspunkt i gjennomsnitt av tallverdiene for anbefalt forsterkning og anbefalt maximum power output for de tre audiogramkonfigurasjonene med og uten angitte ubehagsterskler. Resultat: Å angi ubehagsterskler sammen med høreterskler førte ikke til endringer i anbefalt forsterkning og anbefalt maximum power output for fire av fem undersøkte høreapparatprogramvarer. Konklusjon: Fire av fem undersøkte høreapparatprogramvarer inkluderer ikke angitte ubehagsterskler i beregningen av anbefalt forsterkning og anbefalt maximum power output.
dc.description.abstractAbstract Objective: The aim of this assignment is to investigate whether specified uncomfortable loudness level thresholds affect the recommended gain and recommended maximum power output in hearing aid softwares. Method: Five hearing aid softwares were investigated by using three standardized audiogram configurations and estimated normalized values for uncomfortable loudness level thresholds. Numerical values for recommended gain were registered from the software at 50, 65 and 80 dB input in addition to recommended maximum power output, at frequencies from 0.5-8 kHz. Results: Entering uncomfortable loudness level thresholds as well as pure tone thresholds did not lead to any changes in recommended gain and maximum power output values in four out of five investigated hearing aid softwares. Conclusion: Four out of five investigated hearing aid softwares did not take specified uncomfortable loudness level thresholds into account when estimating recommended gain and recommended maximum power output.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUbehagstersklers påvirking på høreapparatprogramvarens anbefalinger
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record