Show simple item record

dc.contributor.advisorVik, Arne.
dc.contributor.authorHalvorsen, Fredrik Tybring.
dc.contributor.authorIssa, Lina.
dc.contributor.authorHaugum, Mari-Kristine
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:05Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613236
dc.description.abstractTemaet for denne bacheloroppgaven er plutselig idiopatisk sensorinevralt hørselstap. Ved gjennomgang av litteratur har vi sett nærmere på ulike faktorer som er avgjørende for en god prognose ved diagnosen, og hvor avgjørende de er for gjenvinningsgraden av hørselen. For å få svar på dette ble det gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang ved hjelp av ulike databaser. Vi bestemte oss for å inkludere artikler fra 1980-2014 fordi mange eldre artikler inneholder gode, relevante undersøkelser, samt at det er færre nyere artikler som undersøker det som er relevant for vår problemstilling. Studiene som skrev om en spesifikk årsak til hørselstapet, som var forårsaket av for eksempel slag, sykdom, traume, ble forkastet da vi var ute etter plutselig idiopatisk hørselstap. Det resulterte til slutt i 12 relevante artikler som utgjør hoveddelen av datamaterialet vårt. Resultatet viser blant annet at alle artiklene konkluderte med at en hadde størst gjenvinningsgrad av hørselen dersom en oppsøkte hjelp og mottok behandling innen det hadde gått sju dager etter opplevelsen av plutselig idiopatisk hørselstap. Alder er en avgjørende faktor for gjenvinningsgraden av hørselen. Høyere alder resulterte i en dårligere forbedring av hørselen i dB og sjansen for permanent hørselstap er høyere. Nøkkelord: Idiopathic sudden deafness, sudden deafness prognostic factors, idiopathic sudden sensorineural hearing loss og Idiopathic sudden sensorineural prognostic.
dc.description.abstractThe theme of this bachelor thesis is sudden idiopathic sensorineural hearing loss. We did a systematic review of literature to find which factors that are important for a good prognosis, and how crucial they are for the recovery rate of hearing. In order to achieve this, a systematic review was conducted with help of different databases. We decided to include articles from 1980-2014. The oldest articles contain good and relevant research, and there are fewer new articles that examine what is relevant to our issue. We discarded studies that wrote about specific causes to the hearing loss, caused by, for example stroke, other disease, trauma because we were searching for articles that included patients who experienced sudden idiopathic hearing loss. This resulted in 12 relevant articles that made up the main part of our data material. The result from all the articles concluded that the greatest recovery rate of hearing if the patient received treatment and help within seven days after the first experience of the hearing loss. Age is a crucial factor in the recovery rate of hearing. Higher age resulted in a poorer improvement in hearing in dB and the chance of permanent hearing loss is higher. Keywords: Idiopathic sudden deafness, sudden deafness prognostic factors, idiopathic sudden sensorineural hearing loss and idiopathic sudden sensorineural prognostic.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePlutselig idiopatisk sensorinevralt hørselstap
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record