Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Øystein
dc.contributor.authorJacobsen, Ingrid Asprem
dc.contributor.authorRøkkum, Anne Sørlie
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:03Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613233
dc.description.abstractHensikten med dette prosjektet var å undersøke pasienters tilfredshet ved bildediagnostisk avdeling ved St. Olavs hospital, hvor målet er å sikre pasientene en god opplevelse ved avdelingen. Prosjektet fokuserte på innkallingsbrev, ventetid og kommunikasjon. For å gjennomføre prosjektet ble det benyttet et anonymt spørreskjema som pasientene besvarte på papir umiddelbart etter endt undersøkelse. Pasientene som besvarte spørreskjemaet hadde vært til undersøkelse ved røntgen, CT eller MR. Denne studien viste at pasientene generelt var fornøyde med avdelingen. Pasientene opplevde kort ventetid, ble tatt godt imot og kommuniserte fint med radiografen. Det viste seg at innkallingsbrevet ikke var informativt nok, som var det eneste området hvor denne studien fikk avdekket et mulig forbedringstiltak. Pasientene savnet informasjon om anslått varighet på undersøkelsen, i tillegg til et kart eller bilde som viser oppmøtested. For å få mer utbytte av denne typen spørreskjema burde svaralternativene vært flere for å kunne dekke et større spekter av pasientens opplevelser.
dc.description.abstractThe purpose with this study was to investigate patient satisfaction at the radiology department at St.Olavs hospital. The aim was to find out if patients were satisfied with their experience at the department. The project focused on the appointment letter, waiting time and communication between patients and staff. The project was accomplished using an anonymous questionnaire which patients replied on paper immediately after the examination. The patients who answered the questionnaire had been examined at x-ray, CT or MRI. The study indicated that the patients were satisfied with their visit at the department. The patients experienced short waiting times, were taken good care of and they communicated well with with the staff. Some of the patients thought that the appointment letter was not informative enough, which was the only area where this study found a possibility of improvement. The patients requested information about estimated duration of the examination, and also a map or picture showing the place of attendance. To get a better output of this kind of surveys, there should have been included more alternatives of answers to show a greater range of patients experiences.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSpørreundersøkelse om kvalitet ved bildediagnostisk avdeling ved St. Olavs hospital
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel