Show simple item record

dc.contributor.advisorEftedal Ingrid
dc.contributor.authorŁuczyński Damian
dc.date.accessioned2019-09-06T14:03:01Z
dc.date.available2019-09-06T14:03:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613230
dc.description.abstractIntroduksjon: Behovet for å fastslå hvordan, og når hemoglobin (Hb) -verdiene er påvirket av metningsdykkingen, hadde vært et langt stillt spørsmål. Med en nåværende kunnskap og en langsiktig studieutforming nærmer vi oss dette problemet fra et nytt perspektiv. Materialer og metoder: Studien presenterer en gruppe av 11 metningsdykkere i løpet av 28 dagers kommersiell dykking ved lagringsdybde på 193 msw, med utflukter til 210 msw; Oppfølging bestående av n = 9 inkluderer 12 dager innsikt i Hb endringer. Prøver av hemoglobin ble tatt daglig og analysert ved bruk av HemoCue 201+. Resultater: 71,6% ≥ 13,7 g / dl og 28,4% av dataene <13,7 g / dl. Det var en statistisk signifikant reduksjon i Hb-verdier under anemiske nivåer, og en positiv tidsavhengig økning av Hb under oppfølgingen i henhold til lineær regresjonsmodell. Konklusjon: Det var ingen signifikant reduksjon av hemoglobin under metning sammenlignet med baseline, og det er derfor sannsynlig å konkludere med at kroppen akklimatiserte seg til hyperoksisk-hyperbariske forhold for metningsdykking.
dc.description.abstractIntroduction: The need to establish how, and when the hemoglobin (Hb) values are affected by the saturation diving had been a long asked question. With a current knowledge, and a longitudinal study design we approach this problem from a new perspective. Materials and Methods: The study presents a group of 11 saturation divers during the 28-day long commercial diving operation at storage depth of 193 msw, with excursions to 210 msw; follow-up consisting of n=9 includes 12 days insight to Hb changes. The samples of hemoglobin were taken daily and analyzed with the use of HemoCue 201+. Results: 71,6% ≥ 13,7g/dl, and 28,4% of data < 13,7g/dl. There was a statistically significant decrease in Hb values below anemic levels, and a positive time-dependent increase of Hb during the follow-up according to linear regression model. Conclusion: There was no significant decrease of hemoglobin during saturation compared to baseline, thus it is likely to conclude that the body acclimatized to hyperoxic-hyperbaric conditions of saturation diving.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleHemoglobin Changes in Saturation Diving: A Field Study
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record