Show simple item record

dc.contributor.advisorHelgerud, Jan
dc.contributor.authorHov, Håkon
dc.date.accessioned2019-09-06T14:02:52Z
dc.date.available2019-09-06T14:02:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613213
dc.description.abstractHensikt: Å sammenligne effekten av 8 x 20 sekunder supramaksimal Tabatatrening (TT) med 4 x 4 minutter høyintensitetsintervaller (HIIT) på 90 - 95% av HRmax på godt trente kvinner. Metode: 12 friske og godt trente kvinner ble randomisert til enten TT (N = 7) eller HIIT (N = 5). Subjektene gjennomførte tre ukentlige treningsøkter under veiledning i åtte uker. Før og etter intervensjonsperioden ble maksimal oksygenopptak (V̇O2max), løpsøkonomi (RE), laktatterskel (LT), anaerob kapasitet (AC) og prestasjon på 300m og 3000m testet. All trening og testing ble gjennomført løpende på tredemølle, med unntak av prestasjonstestene som ble gjennomført på innendørs løpebane. Resultat: V̇O2max økte signifikant mer etter åtte uker med HIIT enn åtte uker med TT. HIIT bedret V̇O2max fra 54.1 mL∙kg-1∙min-1 til 58.9 mL∙kg-1∙min-1, mens ingen signifikant endring ble observert etter TT. Prestasjon på både 300m og 3000m ble bedre i begge grupper, uten noe forskjell mellom gruppene. RE og AC endret seg ikke fra før til etter treningsperioden i noen av gruppene. Hastighet på LT økte i begge gruppene, mens V̇O2 på LT økte kun etter TT. Konklusjon: Det konkluderes med at TT er en ineffektiv metode for å øke V̇O2max for kvinner som allerede er godt trent. I tillegg er det vist at 4 x 4 HIIT økte V̇O2max signifikant mer enn TT, noe som indikerer at HIIT er mer effektivt enn TT.
dc.description.abstractPurpose: To compare the effects of 8 x 20 seconds supramaximal Tabata training (TT) to 4 x 4 minutes of high-intensity interval training (HIIT) at 90 - 95% of HRmax on well-trained women. Methods: 12 healthy, well-trained female subjects were randomized to either TT (N = 7) or HIIT (N = 5). The subjects conducted three weekly supervised sessions for eight weeks. Before and after the intervention, maximal oxygen uptake (V̇O2max), running economy (RE), lactate threshold (LT), anaerobic capacity (AC) and performance on 300m and 3000m were tested. All tests and training were done running on a treadmill, except the performance tests which was done on an indoor track field. Results: V̇O2max improved significantly more following HIIT than following TT. HIIT improved V̇O2max from 54.1 mL∙kg-1∙min-1 to 58.9 mL∙kg-1∙min-1, while no significant change was observed following TT. Both 300m and 3000m performance improved in both groups with no difference between groups. RE and AC did not change from pre- to post training in neither of the groups. Velocity at LT increased in both groups, while V̇O2 at LT increased following TT only. Conclusion: It is concluded that TT is an ineffective strategy for improving V̇O2max in already well-trained women. Furthermore, the 4 x 4 minutes HIIT protocol improved V̇O2max significantly more than TT, indicating that HIIT is more effective than TT. Keywords: High-intensity interval training, Anaerobic capacity, Maximal accumulated oxygen deficit, Lactate threshold, Anaerobic threshold, Running economy, Work economy, Tabata, Sprint interval training, Running performance, Maximal oxygen uptake.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleTabata Training Does Not Improve Maximal Oxygen Uptake in Well-trained Women
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record