Show simple item record

dc.contributor.advisorStrøm, Bjarne
dc.contributor.authorBenjaminsen, Henrik
dc.contributor.authorHolseth, Gina Matilde
dc.date.accessioned2019-09-05T14:01:16Z
dc.date.available2019-09-05T14:01:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612793
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan en IKEA-etablering påvirker omsetningen og sysselsettingen i varehandelssektoren i kommunen der IKEA etableres. Oppgaven tar utgangspunkt i et paneldatasett for et utvalg av norske kommuner i tidsperioden 1977 til 1992. Utfallsvariablene er omsetning i varehandelssektoren per innbygger og sysselsetting i varehandelssektoren som andel av befolkning. Vi benytter to ulike estimeringsmetoder for å finne etableringseffekten, differanse i differanse-metoden (DID) og den syntetiske kontrollmetoden (SCM). Vi får tvetydige resultater for etableringseffektene. Resultatene fra DID-metoden indikerer en negativ effekt på omsetningen, mens SCM finner en positiv effekt assosiert med etableringen. Begge metodene finner en positiv effekt av IKEA-etableringen på sysselsettingen. Eksterne hendelser i form av et oljeprissjokk og en ny åpningstidslov gjør det utfordrende å skille ut en behandlingseffekt som ikke er påvirket av disse hendelsene. Utfordringer med statistisk inferens, i begge metodene vi benytter, gjør det vanskelig å konkludere med hvorvidt effektene vi observerer er troverdige estimater for de sanne etableringseffektene.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to investigate the impact of a new IKEA establishment on revenue and employment in the durable goods retail sector in the entry municipality. The thesis is based on a panel dataset for a selection of Norwegian municipalities in the timeperiod 1977 to 1992. The variables of interest are revenue in the durable goods retail sector per capita, and employment in the durable goods retail sector as a share of the population. We use two different estimation methods to find the effect of the IKEA establishment, the difference in difference method (DID) and the synthetic control method (SCM). We get ambiguous results from the two methods. The results from the DID method indicate a negative effect on revenue, while SCM finds a positive effect. Both methods find a positive effect on employment. External events in the form of an oil price shock and a new opening hours law make it difficult to distinguish a treatment effect that is not affected by these events. The challenges with statistical inference, in both of the methods that we use, make it difficult to conclude whether the effects we observe are credible estimates for the true effects of a new IKEA establishment.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn empirisk undersøkelse av effekten av en IKEA-etablering på varehandelssektoren
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record