Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLindset, Snorre
dc.contributor.authorMøllerhagen, Johannes
dc.contributor.authorOpheim, Henrik Risvik
dc.date.accessioned2019-09-05T14:00:37Z
dc.date.available2019-09-05T14:00:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612754
dc.description.abstractHopp i aksjekurser er uforutsette prisendringer, hovedsakelig fremprovosert av selskaps-spesifikke eller makroøkonomiske nyheter og likviditetssjokk. Når flere aksjekurser hopper samtidig kalles det et simultant hopp. I denne oppgaven analyserer vi hvilken effekt individuelle og simultane hopp i aksjekurser har på fremtidig varians og avkastning. Vi bruker heterogene autoregressive modeller (HAR-modeller) til å finne gjennomsnittlig hoppeffekt i en portefølje bestående av 28 aksjer innenfor 6 forskjellige markedssektorer. Hoppene deles i positive og negative hopp. Våre resultater viser at negative hopp øker fremtidig varians, mens positive hopp reduserer til en viss grad fremtidig realisert varians. Vi finner tilsvarende effekt for simultane hopp, men med forsterkede resultater. Effekten av individuelle og simultane hopp på fremtidig avkastning er liten og ikke signifikant. Når aksjene deles inn i sektorer finner vi at effekten av hopp varierer fra sektor til sektor. Sykliske sektorer er mer sensitive, spesielt til negative hopp, enn de defensive sektorene.
dc.description.abstractJumps in stock prices are unexpected changes, mainly provoked by company news, macroeconomic news and liquidity shocks. When more than two stock prices jumps in the same time interval, we define it as a simultaneous jump. In this thesis, we analyze the effects of individual- and simultaneous jumps on future realized variance and return. We use heterogeneous autoregressive models (HAR-models) to predict the mean effect of jumps using data from 28 norwegian stocks, within 6 different sectors. We distinguish between positive and negative jumps. Our results show that negative jumps increas future realized variance, while positive jumps weakly decreas future realized variance. We find the same effect for simultaneous jumps, but with a bigger impact. The effect of individual- and simultaneous jumps on returns are negligible and not significant. The results vary between sectors where cyclical stocks are more sensitive, especially to negative jumps, than defensive stocks.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekten av hopp i norske aksjekurser
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel