Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorGran, Johanne Bryngård
dc.date.accessioned2019-09-05T14:00:30Z
dc.date.available2019-09-05T14:00:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612741
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke lønnsgap mellom kvinner og menn. Analysen tar utgangspunkt i PIAAC-undersøkelsen som er utført i regi av OECD som pågikk fra høsten 2011 til våren 2012. Undersøkelsen ble utført i 24 land. I denne oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i data fra tre nordlige land, Norge, Sverige og Finland. Individer under 25 år har blitt ekskludert som datagrunnlag i denne analysen, da jeg har ønsket å få et realistisk bilde på lønnsgap mellom kvinner og menn. Individer under 25 år er ofte fortsatt under utdanning, og kan derfor gi et skjevt bilde på sysselsetting. I analysen er minste kvadraters metode benyttet for å undersøke problemstillingen. Benytter denne metoden for å estimere sammenhengen mellom avhengig variabel, og andre kontrollvariabler for å undersøke lønnsgapet mellom kjønnene. Funn i denne bacheloroppgaven viser at det er et signifikant lønnsgap mellom kvinner og menn i Norge, Sverige og Finland. Det er flere variabler som har en effekt på estimert lønn. Dette inkluderer utdanning, som har er positiv effekt på lønn. I tillegg har arbeidserfaring en positiv effekt på lønnen. For hvert ekstra år med erfaring øker lønnen, men den positive effekten reduseres også for hvert år til man når et visst punkt. Dette punktet variere for landene, og er mellom 29 og 33 års arbeidserfaring. Etter dette er det ikke lenger en positiv effekt av erfaring på lønnen. En annen faktor som påvirker lønnen er sektor. De som jobber i offentlig sektor har en lavere lønn enn de som er ansatt i privat sektor.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn empirisk undersøkelse av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel