Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGustafsson, Ove
dc.contributor.authorKvadsheim, Håvard Hellvik
dc.contributor.authorLarsen, Sigurd
dc.date.accessioned2019-09-03T07:22:57Z
dc.date.available2019-09-03T07:22:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612133
dc.description.abstractBilbransjen står ovenfor store endringer den kommende tiden. Fra en bransje som tidligere har vært basert på en tradisjonell eierskapsmodell, befinner vi oss nå i et skjæringspunkt hvor teknologi, delingsøkonomi, reguleringer og endrede kundepreferanser driver utviklingen i mye større grad enn tidligere. Som tilsvar på mulighetene og utfordringene bransjen står ovenfor, har konsernledelsen i Møller Mobility Group, et av Nord-Europas ledende bilkonsern, utarbeidet strategipakken «The RACE». Formålet med studien har vært å avdekke hvordan intern kommunikasjon mellom konsernledelse og linjeledere påvirker strategiimplementeringen, og hvordan linjeledere kommuniserer endringene som følger fra strategien videre til sine ansatte. Intern kommunikasjon er et sentralt aspekt i en endringsprosess, og omfatter operasjonell, strategisk og organisatorisk kommunikasjon. Både hvilke kanaler det kommuniseres gjennom og hvilken kommunikasjonsretning spiller inn på hvordan budskapet oppfattes og videreformidles av mottaker. Endring kommer i alle fasonger, og endringsmodeller kan brukes for å håndtere ulike typer endring i en organisasjon basert på hvilken situasjon man befinner seg i. Avhengig av situasjonen er det flere kommunikasjonsstrategier man kan bruke for å redusere både ansattes og ledernes usikkerhet og motstand for endring. For å besvare problemstillingen «hvilken innvirkning har intern kommunikasjon på implementeringen av ny strategi?» er det gjennomført en kvalitativ enkeltcasestudie i Møller Mobility Group. Til sammen ble det utført intervjuer av syv linjeledere som empirisk grunnlag til å svare på problemstillingen og tre tilhørende forskningsspørsmål. I tillegg ble det anvendt data fra en allerede utført kvantitativ undersøkelse med svar fra 330 ledere i organisasjonen. De empiriske funnene viste at konsernledelsen har vært tidlig ute med å kommunisere strategien til linjelederne, mens øvrige ansatte har blitt presentert for den ved et senere tidspunkt. I tillegg har kommunikasjonen mellom konsernledelsen og linjelederne gått gjennom flere kanaler enn de øvrige ansatte har tilgang til. Dette kan ha bidratt til at medarbeiderne og linjelederne befinner seg i ulike faser av deres personlige endringsprosess, hvor medarbeiderne i større grad henger etter. Linjelederne antyder at det implementeres for mange strategielementer for raskt, og studien fremhever viktigheten med å kunne komme med innspill til endringsprosessen i form av to-veis kommunikasjon slik at konsernledelsen ikke kommer i utakt med organisasjonen. Studien gir klare indikasjoner til at de endringene som nå forløper seg i bilbransjen kan anses som ikke-lineære.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleIntern kommunikasjon gjennom endring - En casestudie av linjelederes perspektiv på kommunikasjon av ny strategi i et av Nord-Europas ledende bilkonsernnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel