Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOsen, Ottar L.
dc.contributor.advisorHameed, Ibrahim A.
dc.contributor.authorFagralon, Rune
dc.contributor.authorSørdal, Tor-Arne
dc.contributor.authorEidsheim, Henning
dc.date.accessioned2019-08-25T14:08:29Z
dc.date.available2019-08-25T14:08:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610891
dc.description.abstractDenne bachelor-oppgaven er skrevet av tre studenter som går automasjonsingeniør-studiet ved NTNU i Ålesund. Prosjektet ble gjennomført i vår-semesteret 2019. Oppgaven ble gitt av Seaonics, som er et selskap som leverer produkter innen Offshore Energy, Research and Exploration og Ocean Harvesting. De har lyst til å kunne gi kundene bedre service ved å øke kunnskapen om hvordan produktene deres blir brukt i felt. Produktene som Seaonics leverer logger mye data mens de er i drift, men i dag blir disse dataene brukt mest til feilsøking. Målsettingen for denne oppgaven er å aggregere nyttig informasjon fra produkter levert av Seaonics. Denne rapporten omhandler studien av et vinsj-system og et gangvei-system. Vi har studert disse systemene med tanke på data logging for å kunne hente ut nyttig informasjon. Deler av oppgaven var å finne måter å redusere datamengden som er nødvendig å sende via satellitt fra fartøyene, på grunn av lave overføringshastigheter og høye kostnader. Vi har utviklet tre forskjellige applikasjoner for å løse oppgaveproblemet. Den første applikasjonen filtrerer data som er logget fra et -vinsj eller gangvei-system. Ved å bare lagre signaler når de har oppdatert verdi blir datamengden redusert betraktelig. I tillegg til dette kan applikasjonen redusere datamengden ytterligere ved å bare lagre data når systemet er i drift. Dette gjør det mulig å lagre data over større tidsrom. Det gjør også dataene mer komprimert for å sendes over satellitt. Den neste applikasjonen vi har utviklet trekker ut data fra et -vinsj eller gangvei-system og genererer nyttig informasjon om de forskjellige operasjonene som systemene har vært brukt til. Ved å bare trekke ut dataene som er nødvendig for å beskrive operasjonene gjør applikasjonen det mulig å redusere datamengden drastisk. For å presentere disse dataene har vi laget en applikasjon som gir en visuell representasjon av operasjonene med tilhørende signal-verdier. Denne applikasjonen kan brukes av Seaonics for å forstå hvordan systemene deres blir brukt, og av kundene for å få statistikk om operasjonene som produktene deres har gjennomført. Applikasjonen er laget for å både kunne kjøre om bord på fartøyene, og online i et web-grensesnitt.
dc.description.abstractThis bachelor thesis is written by three students attending the automation engineering bachelor study at NTNU Ålesund. The thesis project was carried out during the spring semester of 2019. The thesis project was given by Seaonics, which is a company that delivers products within Offshore Energy, Research and Exploration and Ocean Harvesting. They want to offer better services for their customers by getting more knowledge on how their products are being used in the field. The products that Seaonics deliver are logging much data as they operate, but today this data is mainly used for troubleshooting. The objective of this thesis is to aggregate useful data from products delivered by Seaonics. This report concerns the study of a winch system and a gangway system. We have studied these systems in terms of data logging to be able to extract useful information from the systems. Part of the assignment was to find ways to decrease the amount of data needed to send over satellite link, due to low transfer speed and high costs. We have developed three different applications to solve the thesis problem. The first application is able to filter logged data from a winch or gangway system. By only saving signals when they have new values, the amount of data is decreased drastically. In addition, the application can decrease the data further by only logging data when the products are in use. This makes it possible to save data from longer time periods. It also makes the data more compressed for sending it over satellite link. The next application we have developed is able to extract data from a winch system or gangway system and generate information about the different operations the systems have been used for. By extracting only the data necessary to describe the operations, the application is able to drastically decrease the amount of data. To present this data we have created an application that gives a visual representation of the operations with corresponding signal values. This application can be used by Seaonics to understand how the systems are being operated, and by their customers to get statistics from their operations. The application is made to run both on board the vessel, and online in a web-interface.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleData Aggregation, Processing and Visualisation
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel