Show simple item record

dc.contributor.advisorHauger, Brit
dc.contributor.authorBjørn, Aron Ellensønn
dc.date.accessioned2019-08-24T14:02:47Z
dc.date.available2019-08-24T14:02:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610674
dc.description.abstractSammendrag Hensikt: Denne studien skal belyse effekten av deltakelse i tolvtrinnsbaserte selvhjelpsgrupper. Metode: Fem relevante forskningsartikler ble funnet gjennom strukturerte og ustrukturerte søk. Artiklene ble nøye analysert før resultatene ble presentert. Deretter ble det valgt ut noen tema som ble drøftet for å fremheve noen viktige aspekter vedrørende problemstillingen. Resultat: Funnene viser at deltakelse i tolvtrinnsbaserte selvhjelpsgrupper øker sjansen for å holde seg rusfri. I tillegg kommer det frem at helsepersonell har for lite kjennskap til tolvtrinnsprogrammet, og henviser derfor svært få pasienter og brukere til slike grupper. Diskusjon: Oppgaven drøfter tema som betydningen av grad av deltakelse, hvilke faktorer som kan hindre deltakelse, hvilke faktorer som kan medvirke til rusfrihet og eventuelle andre gevinster av deltakelse. Konklusjon: Det konkluderes med at helsepersonell burde skaffe seg tilstrekkelig kjennskap til tolvtrinnsprogrammet, og aktivt oppfordre pasienter og brukere med ruslidelser til å delta i tolvtrinnsbaserte selvhjelpsgrupper.
dc.description.abstractAbstract Aims: the motiv of the study is to illuminate the effect of participating in twelve-step-based mutualaid groups. Design: Five research articles were found through structured and unstructured searches. The articles were analyzed and some topics were highlighted to create a broader understanding of matter. Findings: The findings show that participation in twelve-step mutual-aid groups increases the chance of abstinence from drugs and alcohol. In addition, it emerges that healthcare professionals have insufficient knowledge of the twelve-step program, and therefore refer very few patients to such groups. Discussion: The thesis discusses topics such as the importance of the degree of participation, which factors can prevent participation, which factors can contribute abstinence from drugs, and if there were other benefits of participation. Conclusion: It is concluded that healthcare professionals should gain adequate knowledge of the 12step program and actively encourage patients with substance abuse disorder to participate in twelvestep self-help groups.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBare for idag!
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record