Show simple item record

dc.contributor.advisorAsbjørn Tiller
dc.contributor.authorDaniel Einskar Ellevsen
dc.date.accessioned2019-08-24T14:00:50Z
dc.date.available2019-08-24T14:00:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610529
dc.description.abstractDenne oppgaven ser på hvordan reklamefilmbransjen har forandret seg fra å gi oss et direkte blikk på produktet gjennom bruken av effektive reklamer til de større estetiske reklamene. Jeg kommer til å se på eksempler av disse to typene reklamefilmer, og se på hvordan disse to typene stilles opp mot hverandre. Etter dette ser jeg på en av de estetiske reklamefilmene ved å gjøre en analyse. Gjennom en analyse av HiFi-Klubbens reklamefilm «Welcome listeners» ser jeg på hvordan reklamebransjen har tatt i bruk de virkemidlene som vi har blitt vant til gjennom blockbuster-sjangeren. Analysen ser på lyd og bilde hver for seg, men også hvordan de påvirker hverandre til å skape en merverdi. Denne merverdien er til for å overbevise publikum om at det er verdt å investere i objektet som selskapene prøver å få solgt. Jeg kommer også til å se på en norskprodusert reklame for å ha et sammenligningsgrunnlag.
dc.description.abstractThis assignment looks at how the commercials industry has changed from giving us a direct look at the product through the use of effective advertising to the larger aesthetic advertisements. I'm going to look at examples of these two types of commercials, and look at how these two types are set against each other. After this I look at one of the aesthetic commercials by doing an analysis. Through an analysis of the HiFi-Klubben´s commercial film "Welcome listeners" I look at how the advertising industry has adopted the tools that we have become accustomed to through the blockbuster genre. The analysis looks at sound and image separately, but also how they affect each other to create an added value. This added value is for convincing the public that it is worth investing in the object that the companies are trying to sell. I will also look at a Norwegian-produced advertisement to have a basis for comparison.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan brukes lyd og bilde i reklamefilm til å gi den merverdien som trengs for at publikum ønsker å investere i produktet?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record