Show simple item record

dc.contributor.advisorMalterud, Tore Chr
dc.contributor.authorFjerdingren, Lars
dc.date.accessioned2019-08-21T14:04:19Z
dc.date.available2019-08-21T14:04:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609701
dc.description.abstractDenne studien har til hensikt å undersøke hvilke effekter man har av Forsvarets medarbeiderundersøkelse, og hvordan resultatene benyttes av ledere i Hæren. Studien er sammensatt av tre ulike deler. Den baserer seg i utgangspunktet på data fra Forsvarets medarbeiderundersøkelse (FMU), hvor deler av resultatene løftes frem. Videre er det gjennomført dybdeintervju med 6 informanter som jobber som ledere i Hæren. Dette er hovedfokus i oppgaven, og den kvalitative metoden er benyttet. Til slutt vises det til Handlingsplaner som er utviklet av avdelinger i Hæren, basert på svar fra FMU. Funnene i oppgaven viser at FMU har en viktig rolle i flere sammenhenger når det kommer til det å utvikle lederskap, avdeling og jobbtilfredshet i Hærens avdelinger.
dc.description.abstractThis thesis has investigated to what effects the Norwegian armed forces employee survey (FMU) gives, and how the results are used by leaders in the Norwegian army. The study consists of three parts. It basically is based on data from FMU, where parts of the results are highlighted. Furthermore, in-depth interviews have been conducted with 6 informants who work as leaders in the Army. This is the main focus of the study, and the qualitative method has been used. Finally, action plans developed by units in the Army are used as examples. The findings in the paper show that FMU has an important role in several contexts when it comes to developing leadership, units and job satisfaction in the Norwegian army.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtvikling av ledelse og jobbtilfredshet En kvalitativ studie med bakgrunn i Forsvarets medarbeiderundersøkelse
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record