Show simple item record

dc.contributor.advisorTor-Eirik Olsen
dc.contributor.authorBrandt, Jenni
dc.contributor.authorFonnum, Anja
dc.contributor.authorAldal, Ingvild Bull
dc.contributor.authorValle, Birgit Nilsson
dc.contributor.authorØverstad, Tina Tørmoen
dc.date.accessioned2019-08-21T14:04:12Z
dc.date.available2019-08-21T14:04:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609697
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er lønnsomhetsanalyse. Vi har valgt å gjennomføre en horisontal analyse av lønnsomheten til restauranten Frati AS i perioden 2014-2017, og samtidig peke på mulige årsaker til denne utviklingen. Ved innhenting av datamaterialet har vi benyttet Proff.no for å skaffe opplysninger om regnskapet til Frati AS, med utgangspunkt for å danne et helhetlig bilde av bedriften og deres utvikling. Vi var i kontakt med Frati AS for å høre om et eventuelt samarbeid, men dette var noe de ikke ønsket. Det er dermed datainnhenting fra Proff.no som har gitt oss grunnlaget for våre beregninger av nøkkeltall og antakelser i oppgaven. Sammen med dette har vi tatt for oss Porters bransjeanalyse for å analysere markedet selskapet befinner seg i. For å få et mer presist bilde av lønnsomheten til Frati AS har vi sammenlignet noen utvalgte nøkkeltall med to andre konkurrenter i samme bransje, Tulla Fischer og Una Pizzeria. Frati AS starter med lavt lønnsomhetsnivå sammenliknet med sine konkurrenter de to første årene, men har i løpet av 2016 hatt en særdeles positiv utvikling. Denne positive utviklingen fortsetter i 2017 og bedriften har særdeles tilfredsstillende nøkkeltall på lønnsomhet sammenlignet med konkurrentene.
dc.description.abstractThis thesis is based on a horizontal profitability analysis of the restaurant Frati AS located in Trondheim, in the period 2014-2017. The restaurant’s financial statements form the empirical basis for the thesis and were gathered from Proff.no. We contacted Frati AS to ask for a collaboration, something they were not interested in. The data collection from Proff.no is therefore the basis for our calculations and assumptions. In order to identify Frati AS ́s position in the market, we have drawn on Porters Five Forces analysis. To get a more accurate picture related to how the company is performing, we have compared Frati AS with Tulla Fischer AS and Una Pizzeria AS, two other restaurants in the same industry, Italian food. The results from our study shows that Frati AS has a remarkable positive development during 2016. It continues to increase in 2017, and the company has highly satisfactory key figures on profitability compared to competitors.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsomhetsanalyse av Frati Restaurant AS
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record