Show simple item record

dc.contributor.advisorKringstad, Morten
dc.contributor.authorHaugerø, Joakim Jin
dc.contributor.authorSkåravik, Olav Johan
dc.contributor.authorFjeldvær, Martin Buaune
dc.contributor.authorSolem, Andreas
dc.date.accessioned2019-08-21T14:04:01Z
dc.date.available2019-08-21T14:04:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609690
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å utføre lønnsomhetsanalyse av bedriften To Tårn Bryggeri AS, som vi heretter velger å omtale som To Tårn. Gjennom privat kjennskap til bedriftens tidligere daglige leder Børge Barlindhaug har vi fått tilgang til regnskapstall for perioden 2012-2016. Bedriften gikk konkurs høsten 2017, og det vil derfor være interessant å se på utviklingen i de sentrale nøkkeltallene på vei mot konkursbegjæringen. Formålet vil være å analysere utviklingen i lønnsomhet over tid, finne ut hva som gikk galt, og hva som eventuelt kunne blitt gjort annerledes.
dc.description.abstractThe purpose of this assignment is to conduct a profitability analysis of the company To Tårn Bryggeri AS. which we hereby choose to refer to as Tå Tårn. Through our private relationship to former managing director Børge Barlinhaug, we have gained access to annual accounts for the period 2012-2016. The company was declared bankrupt in the autumn of 2017, and it will therefore be interesting to look at the developments in the key figures on the road to bankruptcy. The purpose will be to analyze the development in profitability over time, find out what went wrong and what could possibly have been done differently.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsomhet,- og konkursanalyse av To Tårn Bryggeri AS
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record